Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

צבעי הטלוויזיה כהים

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

צבעי הטלוויזיה כהים

 

 סימפטום

בפתיחת המוצר בפעם הראשונה הבהירות, הניגודיות והאור האחורי מוגדרים ברמה גבוהה. לכן, אתה עלול להרגיש שהצבע עמוק מדי בשבילך.

אם 'מצב התמונה' מוגדר כ-  Vivid (חי), הטלוויזיה מציגה צבע עמוק.

ניתן לבחור את המצב הרצוי 'במצב תמונה'.

מצב תמונה שונה נבחר בהתאם לאות דיגיטלי / אנלוגי, קלט חיצוני או רכיב, כך שעליך להגדיר אותו (בהירות / רזולוציה) בהתאם למצב הקלט.

תהליך ההגדרה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

 

 איך לתקן

טלוויזיה לא חכמה

תפריט > תמונה > מצב תמונה > סטנדרט

אם זה עדיין עמוק או כהה תחת מצב רגיל, התאם את "צפיפות צבע".

Smart > הגדרות > תמונה > מצב תמונה > רגיל (סטנדרט)

אם זה עדיין עמוק או כהה תחת מצב רגיל, התאם את "צפיפות צבע".

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500