Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד להרכיב את מעמד הטלוויזיה?

  • אחרים
  • אחרים
  • התקנה
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

כיצד ניתן להתקין את הדוכן?

 

סימפטום

הרכבת מעמד לטלוויזיה

 

כיצד לעשות זאת

אתה יכול להרכיב את מעמד הטלוויזיה בפשטות (עיין במדריך)

 

[איך להרכיב]

1. הרכב את חלק הגוף של המעמד לתוך התמיכה.

השתמש בבורג שסופק.

2.הנח את המסך פונה כלפי מטה על הרצפה או על שולחן.

הקפד להניח מטלית רכה או כרית מתחת כדי למנוע שריטה ונזק למסך.

3. התקן את המעמד לתוך המוצר לכיוון המוצג בתמונה.

חורי ההברגה לא צריכים להיות מכוסים.

4. השתמש בארבעת הברגים המצורפים להשלמת ההרכבה.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500