Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אין שמע

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

 

אין שמע

 

סימפטום

כאשר אין צליל, בדוק את הפרטים הבאים:

 

1. עוצמת הקול היא "0";

2. הטלוויזיה על מצב "השתק" (MUTE);

3. הרמקול "כבוי".

 • אם הגדרת הצליל תקינה, ועדיין אינך שומע צליל, בדוק את עוצמת הקול של הממיר. אם הוא מוגדר "0" או "השתק".

 


 

השתקה ווליום של הטלוויזיה

(מוצג בפינה התחתונה או בפינה השמאלית התחתונה של המסך)

 

השתקה ווליום של הממיר

(מוצג בחלק האמצעי או העליון של המסך)

 

איך לתקן

טלוויזיה לא חכמה

כדי לבדוק את הגדרת רמקול הטלוויזיה

[הגדרת תפריט] [הגדרות] [Audio] [בחר רמקול] [רמקול טלוויזיה]

 
 

טלוויזיה חכמה '12 ~13 '

[Smart] או [הגדרות תפריט] > [הגדרות] > [סאונד] > [בחר רמקול לסאונד] > [רמקול טלוויזיה].


 


 

 

-בדיקת סאונד

טלוויזיה חכמה '12 ~13 '

[Smart] או [הגדרות תפריט] [תמיכה] [בדיקת צליל]

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500