Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מדוע המקרר משמיע צפצוף?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

מדוע המקרר משמיע צפצוף?

 

סימפטום

 המוצר מצפצף כל 30 שניות.

 

סיבה

אם מדפים ו/או מדפי הבקבוקים אינם מורכבים כראוי, לא ניתן לסגור את הדלת לחלוטין.

 

איך לתקן 

1. בדוק אם הדלת סגורה לחלוטין. אם צליל הצפצוף ממשיך, הרכב מחדש את המדפים ואת מדפי הבקבוקים.

2. צור קשר עם מרכז השירות אם התסמין נמשך.

 

 

               Check if the door or refreshment center door is open

 

 

[בדוק אם דלת המקרר או דלת הבר פתוחות]

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500