Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד ניתן לפרק את דלת המקרר?

 • אחרים
 • אחרים
 • התקנה
 • מקררים
 • עדכון אחרון 11/22/2018

 

כיצד ניתן לפרק את דלת המקרר?

 

סיבה

בעיה בפירוק דלת המקרר

 

איך לפרק

   עבור מקררי DIOS

הפרד מכסה של חלק עליון של דלת המקרר באמצעות מברג צולב.

 

    procedure 1

הסר מחבר מפלסטיק לבן

 

 

 

    procedure 2

 

  דלת המקרר: השתמש בפותחן קופסאות שימורים (בצורת Y) וסובב את הוו משמאל לימין 90 מעלות (בכיוון השעון). הרם אותו והוצא אותו.

   

  דלת מקפיא: השתמש בפותחן קופסאות שימורים (בצורת Y) וסובב את הוו משמאל לימין 90 מעלות (בכיוון השעון). הרם אותו והוצא אותו.

   

 

procedure 3

 

  יש להרים את ציר המתכת כדי להסיר.

   

 

 

 

 

    procedure 4

 

 

הרם את הדלת ומשוך קדימה. החזק את הדלת בחוזקה היות והיא כבדה מאוד. הרכב בסדר הפוך.

 

עבור דגם דיספנסר, מומלץ לבקש הגעת טכנאי.

           עבור מקררים צרפתיים DIOS

            הליך פירוק הוא זהה לעיל.

  כדי להסיר מקפיא - יש לפתוח את הבורג הלבן בצדדים. דחוף כלפי מעלה קלות ומשוך קדימה כדי להסיר.

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500