Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

למה יש הצטברות קרח במקפיא?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

 

למה יש הצטברות קרח במקפיא?

 

סימפטום

• מצטברת קרה בתא המקפיא

 

גורם

1. הדלת נשארת פתוחה או שהיא פגומה חלקית.

2. אוויר נכנס דרך האיטום.

.3 מזון חם מאוחסן במקפיא.

4. ירקות עליים מאוחסנים ללא כיסוי.

5. פריטי מזון נוזלי נשמרים חשופים (ללא כיסוי).

 

איך לתקן

  1. ודאו שדלת המקפיא סגורה היטב.

 

 

  1. בדוק אם האיטום לא פגום

 

 

  1. אל תאחסן מזון חם במקפיא

 

 

  1. ירקות עליים יש לאחסן בתוך שקיות פלסטיק

 

 

 

  1. מזון נוזלי (גם מים) לא לאחסן חשופים

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500