C500-H

ספריית עזרה

נושא

  • Document Contents
    פתרון תקלות
    האם 'טעינה' או 'מכין שירות' מופיעים בטלוויזיה בעת אתחול?
    האם 'טעינה' או 'מכין שירות' מופיעים בטלוויזיה בעת אתחול?ההודעות הנ"ל מוצגות על מסך הטלוויזיה במהלך האתחול סיבההודעות כגון טעינה או שירות הכנה מוצגות במהלך הפעלת CPU ו- H / W, הגדרות רשתותקשורת SDP (הורדת אימות מכשיר ומידע בסיסי).
ראה עוד