OLED55C36LC.AMF

ספריית עזרה

נושא

 • Document Contents
  פעולה
  Magic Remote האם חיברת את ה ?
  ? (שלט הקסם) Magic Remote האם חיברת את ה?Magic כיצד להשתמש בשלט הרחוקשלט זה צריך להתחבר לפני השימוש בוהפעל את הטלוויזיה והמתן 10 שניות. הפנה את השלט הרחוק לכיוון הטלוויזיה ולחץ עללחצן הגלגל.ההתאמה (התחברות השלט) תושלם כאשר ההודעה "התאמה מל...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  תמונה כהה
  תמונה כההסימפטום אם המסך עמום גם ללא התאמת בהירות, הגדרה, צבע וצפיפות הצבע, יכול להיות שמוגדרכמצב חיסכון בחשמל או שמצב התמונה מוגדר כ- Eco.כיצד לתקןטלוויזיות לא חכמות① לחיצה על לחצן הבית של השלט הרחוק ← הגדרות פרטים ← תמונה ← בחירת מצב חיסכ...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  ניקוי לכלוך וכתמים ממסך הטלוויזיה
  כיצד ניתן לנקות לכלוך וכתמים על מסך הטלוויזיה שלי? כיצד לנקות את מסך הטלוויזיהכאשר אתם מנקים את הלוחות ראשיים של הטלוויזיה והמסך החיצוני, כבו את המכשיר ונתקואותו מהחשמל.נגבו בעדינות עם מטלית מיקרופייבר יבשה בכיוון אחד. הימנעו משימוש במים ומ...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?בעיה כיצד אוכל לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?פתרון בעיותלחץ על סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה ועבור אל 'מתקדם'לחץ על אודות הטלוויזיה תחת כללילחץ על עדכן גרסת תוכנה ואפשר עדכונים אוטומטיים
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  אין שמע
  אין שמעסימפטוםכאשר אין צליל, בדוק את הפרטים הבאים:1. עוצמת הקול היא "0";2. הטלוויזיה על מצב "השתק" (MUTE);3. הרמקול "כבוי". • אם הגדרת הצליל תקינה, ועדיין אינך שומע צליל, בדוק את עוצמת הקול של הממיר. אםהוא מוגדר "0" או "השתק".השתקה ווליום ש...
 • Video Contents
  פתרון תקלות
  איך להגדיר רשת אלחוטית בטלויזיה
ראה עוד