פתרונות

פתרונות

בחר תחילה סוג מוצר

מסכי טלויזיה

ספריית עזרה

Topic

 • פעולה
  Magic Remote האם חיברת את ה ?
  ? (שלט הקסם) Magic Remote האם חיברת את ה?Magic כיצד להשתמש בשלט הרחוקשלט זה צריך להתחבר לפני השימוש בוהפעל את הטלוויזיה והמתן 10 שניות. הפנה את השלט הרחוק לכיוון הטלוויזיה ולחץ עללחצן הגלגל.ההתאמה (התחברות השלט) תושלם כאשר ההודעה "התאמה מל...
 • פתרון תקלות
  איך להגדיר רשת אלחוטית בטלויזיה
 • פתרון תקלות
  תמונה כהה
  תמונה כההסימפטום אם המסך עמום גם ללא התאמת בהירות, הגדרה, צבע וצפיפות הצבע, יכול להיות שמוגדרכמצב חיסכון בחשמל או שמצב התמונה מוגדר כ- Eco.כיצד לתקןטלוויזיות לא חכמות① לחיצה על לחצן הבית של השלט הרחוק ← הגדרות פרטים ← תמונה ← בחירת מצב חיסכ...
 • פתרון תקלות
  אין שמע
  אין שמעסימפטוםכאשר אין צליל, בדוק את הפרטים הבאים:1. עוצמת הקול היא "0";2. הטלוויזיה על מצב "השתק" (MUTE);3. הרמקול "כבוי". • אם הגדרת הצליל תקינה, ועדיין אינך שומע צליל, בדוק את עוצמת הקול של הממיר. אםהוא מוגדר "0" או "השתק".השתקה ווליום ש...
 • פתרון תקלות
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?בעיה כיצד אוכל לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?פתרון בעיותלחץ על סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה ועבור אל 'מתקדם'לחץ על אודות הטלוויזיה תחת כללילחץ על עדכן גרסת תוכנה ואפשר עדכונים אוטומטיים
ראה עוד
עדיין לא נפתר?