محصولات قدیمی
RH-2320
DVD recorder with HDD

component-OBScountrySelectDesc

مشخصات کلی

 • نوع محصول
  DVD Recorder with HDD
  ضبط DVD
  yes
 • افزاش دقت تصویر کامل HD
  yes
  ظرفیت HDD
  320 GB

دیسک قابل پخش

 • CD-R/-RW
  Yes
  DVD-R/-RW(حالت فیلم)
  Yes
 • DVD+R/+RW
  Yes
  DVD+R(دوتایی)
  Yes
 • DVD-RAM
  Yes
  DVD-RW(حالت VR)
  Yes

ضبط کردن راحت

 • تغییر زمان ( ماشین زمان)
  Yes

صفحه جلو

 • ورودی AV جلو
  Yes
  USB
  Yes

صفحه پشتی

 • خروجی ویدئو - پویش پیشرو
  Yes

Compare

0