محصولات قدیمی
LF-5901WCF
ماکروویو 34 لیتری
  • 50% صرفه جویی در انرژی با فر نوری
  • جوجه گردان و کباب گردان 4 سیخ
  • فر مایکروویو مجهز به پخت نوری
  • گریل جهت سرخ و برشته کردن

component-OBScountrySelectDesc

Compare

0