محصولات قدیمی
LF-5905SJL
مایکروفر سولار دام - بخار پز
 • جوجه گردان و کباب گردان
 • منوی مخصوص شیرینی
 • جوجه گردان و کباب گردان 4 سیخ
 • فر مایکروویو مجهز به پخت نوری

component-OBScountrySelectDesc

مایکروفر سولار دام - بخار پز

عملکرد پخت/یخ زدایی

 • پخت خودکار
  دارد
  گرمایش مجدد خودکار
  دارد
 • یخ زدایی خودکار
  یخ زدایی خودکار
  برشته کردن/گریل خودکار
  دارد
 • منوی اروپایی
  دارد
  ترد کردن
  دارد
 • گرمایش مجدد برای ترد کردن
  دارد
  یخ زدایی و گریل/ پخت
  دارد
 • گریل بهداشتی
  دارد
  برشته کردن بهداشتی
  دارد

Compare

0