محصولات قدیمی
E1863Q
آرت کول، قاب عکسی، 18000btu/h ، گرمایشی و سرمایشی
  • سیستم ضد زنگ Gold Fin™
  • جریان همرفتی خودکار(فقط پمپ گرما)
  • باد طبیعی با چرخش CHAOS
  • عملکرد خودکار حالت خواب

component-OBScountrySelectDesc

آرت کول، قاب عکسی، 18000btu/h ، گرمایشی و سرمایشی

Compare

0