محصولات قدیمی
SV126STQ
تایتان، تک پنل دیواری، btu/h 12000 ، سرمایشی و گرمایشی ،سطح انرژی +A، فیلتر ضد ویروس و آلرژی
  • پرتاب باد تا 10 متر
  • عملکرد چند جهته
  • عملکرد مناطق گرمسیری و حاره ای
  • عملکرد فوق العاده کم صدا

component-OBScountrySelectDesc

تایتان، تک پنل دیواری، btu/h 12000 ، سرمایشی و گرمایشی ،سطح انرژی +A، فیلتر ضد ویروس و آلرژی

Compare

0