Find helpful information about your LG Product through our Help Library. Find helpful information about your LG Product through our Help Library.

کتابخانه راهنما

اطلاعات مفید پیرامون محصول ال جی تان را بیابید

استفاده کنیم Smart Shareچگونه از

عیب یابی

 

 SmartShare این امکان را به شما میدهد که دستگاه های مجاور برای انتقال فایل های چندرسانه ای (تصاویر، موزیک ها یا فیلم ها) به گوشی شما متصل شود .

 

*سئوالات لازم