D1452WF

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا ظروف خوب شسته نمي شوند؟
  چرا ظروف خوب شسته نمي شوند؟ علت■ وقتي ظروف بزرگ و قابلمه ها رو به بالا در سبد قرار مي گيرند، آب داخل آنها جمعشده و همين باعث ايراد مي شود. نحوه ي حل مشكل■ لطفاً كاسه ها و قابلمه ها را به صورت رو به پايين قرار دهيد.
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا ماشين ظرفشويي روشن نمي شود؟
  چرا ماشين ظرفشويي روشن نمي شود؟ علت■ اگر دستگاه روشن نمي شود، فيوز (كليد مينياتوري) يا سه راهي برق را بررسي كنيد. حل مشكل1. دوشاخه دستگاه را از پريز خارج كرده و پس از 10-20 ثانيه آن را دوباره به پريزمتصل كنيد.2. ببينيد دستگاه روشن مي شود. ...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چطور بوي بد ظروف يا داخل دستگاه را از بين ببرم؟
  چطور بوي بد ظروف يا داخل دستگاه را از بين ببرم؟ علت■ چنانچه پس از تميز كردن، هنوز هم ظرفشويي بوي بد مي دهد، احتمالاً اين بو مربوطبه شلنگ تخليه است. حل مشكل■ لطفآ قسمت داخل ازجمله فيلتر را تميز كنيد و يك بار برنامه شستشو را همراه بامواد شوين...
 • Document Contents
  عیب یابی
  پس از اتمام شستشو با ظروف باقيمانده در دستگاه چكار كنيم؟
  پس از اتمام شستشو با ظروف باقيمانده در دستگاه چكار كنيم؟ چه بايد كرد① رها كردن ظروف شسته شده براي مدت زمان طولاني باعث مي شود ظرفشويي و ظروف خنكشوند.هواي مرطوب داخل دستگاه باعث ايجاد نم بر روي ظروف مي شود.توصيه مي شود يك ساعت پس از اتمام شس...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا ماشين ظرفشويي صداي تق تق مي كند؟
  چرا ماشين ظرفشويي صداي تق تق مي كند؟ علت■ وقتي ظروف نقره بر اثر پاشيدن آب از سبد افتاده و با ظروف ديگر برخورد مي كنند،صداي تق شنيده مي شود.همچنين زماني كه ظروف سبك با يكديگر برخورد مي كنند اين صدا شنيده مي شود. حل مشكل■ برنامه را متوقف كرد...
 • Document Contents
  عملکرد
  چه ميزان آب توسط ظرفشویی مصرف مي شود؟
  چه ميزان آب مصرف مي شود؟ بررسي■ چه مقدار آب مصرف مي شود؟آب مصرف شده توسط ظرفشويي 5 برابر كمتر از زماني است كه ظروف توسط دست شسته ميشوند. ※ مقدار آب مصرفي بستگي به برنامه انتخابي و مدل دستگاه دارد، اما به طورمعمول بين 10 تا 15 ليتر آب مصرف م...
موارد بیشتر