DC75T

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Document Contents
  عیب یابی
  ظرفشویی ظروف را خشک نمی کند
  1 - در برنامه های QuicK و PreWash ظروف خشک نمی شوند .2 - ***حتما" از مایع جلا دهنده استفاده شود. در صورت تمام شدن مایع جلادهنده مطابق استاندارد دفترچه عمل شود.توجه شود که خاموششدن يا روشن ماندن چراغ جلا دهنده در تمام دستگاهها بيانگر تمام شد...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا ظروف خوب شسته نمي شوند؟
  چرا ظروف خوب شسته نمي شوند؟ علت■ وقتي ظروف بزرگ و قابلمه ها رو به بالا در سبد قرار مي گيرند، آب داخل آنها جمعشده و همين باعث ايراد مي شود. نحوه ي حل مشكل■ لطفاً كاسه ها و قابلمه ها را به صورت رو به پايين قرار دهيد.
 • Document Contents
  عیب یابی
  چطور بوي بد ظروف يا داخل دستگاه را از بين ببرم؟
  چطور بوي بد ظروف يا داخل دستگاه را از بين ببرم؟ علت■ چنانچه پس از تميز كردن، هنوز هم ظرفشويي بوي بد مي دهد، احتمالاً اين بو مربوطبه شلنگ تخليه است. حل مشكل■ لطفآ قسمت داخل ازجمله فيلتر را تميز كنيد و يك بار برنامه شستشو را همراه بامواد شوين...
 • Document Contents
  عیب یابی
  پس از اتمام شستشو با ظروف باقيمانده در دستگاه چكار كنيم؟
  پس از اتمام شستشو با ظروف باقيمانده در دستگاه چكار كنيم؟ چه بايد كرد① رها كردن ظروف شسته شده براي مدت زمان طولاني باعث مي شود ظرفشويي و ظروف خنكشوند.هواي مرطوب داخل دستگاه باعث ايجاد نم بر روي ظروف مي شود.توصيه مي شود يك ساعت پس از اتمام شس...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا ماشين ظرفشويي صداي تق تق مي كند؟
  چرا ماشين ظرفشويي صداي تق تق مي كند؟ علت■ وقتي ظروف نقره بر اثر پاشيدن آب از سبد افتاده و با ظروف ديگر برخورد مي كنند،صداي تق شنيده مي شود.همچنين زماني كه ظروف سبك با يكديگر برخورد مي كنند اين صدا شنيده مي شود. حل مشكل■ برنامه را متوقف كرد...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا ماشين ظرفشويي روشن نمي شود؟
  چرا ماشين ظرفشويي روشن نمي شود؟ علت■ اگر دستگاه روشن نمي شود، فيوز (كليد مينياتوري) يا سه راهي برق را بررسي كنيد. حل مشكل1. دوشاخه دستگاه را از پريز خارج كرده و پس از 10-20 ثانيه آن را دوباره به پريزمتصل كنيد.2. ببينيد دستگاه روشن مي شود. ...
موارد بیشتر