LGK520DY.AIRNWH

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Video Contents
  عیب یابی
  استفاده کنیم Smart Shareچگونه از
  SmartShare این امکان را به شما میدهد که دستگاه های مجاور برای انتقال فایل هایچندرسانه ای (تصاویر، موزیک ها یا فیلم ها) به گوشی شما متصل شود .
 • Document Contents
  عیب یابی
  نرم افزار گوشی را بدون استفاده از کامپیوتر ارتقا دهیم
  نرم افزار گوشی را بدون استفاده از کامپیوتر ارتقا دهیم موارد قابل بررسی§ آماده سازی- برای به روزرسانی نرم افزار نیاز به آماده سازی داریم:- اگر باطری گوشی کم باشد بروزرسانی در میانه راه متوقف می شود .و فقط درصورتیکه باطری شما از 50% بیشتر باش...
 • Document Contents
  عیب یابی
  باطری گوشی باد کرده است . چرا؟
  My cell phone battery is ballooning. Why?باطری گوشی باد کرده است . چرا؟
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا گوشي هوشمند داغ مي شود و چطور مي توانم حرارت آن را كم كنم؟
  چرا گوشي هوشمند داغ مي شود و چطور مي توانم حرارت آن را كم كنم؟ علت- حرارت گوشي هاي هوشمند معمولاً ناشي از پردازنده ي برد اصلي و چيپاست.همچنين اين داغ شدن در گوشي هاي دو هسته اي يا چهار هسته اي كه از شبكه 4G استفادهمي كنند بيشتر اتفاق مي افت...
 • Document Contents
  عیب یابی
  باطري به سرعت خالي مي شود، چكار كنم؟
  باطري به سرعت خالي مي شود، چكار كنم؟ ايراد باطري به سرعت خالي مي شود علت1. قدرت سيگنال را بررسي كنيد. وقتي قدرت سيگنال كم باشد، گوشي براي ارسال ودريافت، برق بيشتري مصرف مي كند.2. ميزان روشنايي را بررسي كنيد. روشن كردن صفحه LCD موجب تخليه سر...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چگونه مي توانم بدون رايانه، نرم افزار گوشي همراه را ارتقاء دهم؟
  چگونه مي توانم بدون رايانه، نرم افزار گوشي همراه را ارتقاء دهم؟ ايرادوقتي گوشي همراه تان داراي مشكل نرم افزاري است (به ليست ايرادهاي زير مراجعهنماييد) لطفاً از طريق FOTA آن را به آخرين ويرايش نرم افزاري به روز رساني كنيد. - گوشي هنگام درياف...
موارد بیشتر