* پژوهش محل تماشای تلویزیون (IPSOS، فوریه 2017)

* در زمان مشاهده تلویزیون از مرکز (روبرو)، طیف رنگ %100 درصد است.
* این اطلاعات بر اساس پژوهش شرکت ال‌جی است.

* این اطلاعات بر اساس پژوهش شرکت ال‌جی است.