محصولات قدیمی
VB-20710
Kompressor
  • گنجایش بیشتر, دفعات تخلیه کمتر
  • کمپرسور(فناوری فشرده سازی زباله )
  • قدرت مکش پایدار
  • تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

component-OBScountrySelectDesc

Kompressor

Compare

0