محصولات قدیمی
VB-22480HRF
Typhoon
  • مخزن بزرگ 3 لیتری
  • فیلتر ضد آلرژی هپا 13
  • 2200 وات
  • کنترل کننده قدرت مکش بر روی دسته

component-OBScountrySelectDesc

Compare

0