Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG OLED TV-lyd] Lyden fungerer ikke selv når du bytter kanal

Feilsøking

Hvis du senker TV-mastervolumet til minimumsnivået (0) eller demper det (Bilde av høyttalerknappen), kommer ingen lyd ut av TV-en.
Skru opp TV-volumet og se om volumet endres tilsvarende.
Hvis du bruker en set-top-boks, sjekk om lyden fungerer ved å justere volumet med fjernkontrollen til set-top-boksen.

Årsaker og symptomer

  • Høyttalerinnstillingene er endret.
Bilde med set-top-boksvolum og TV-volum vist på TV-skjermen
Notat
Hvis volumvisningen ikke endres som illustrert nedenfor, indikerer det at en ekstern høyttaler er angitt som utgang.
Sett den interne høyttaleren som utgang.
Bilde som viser at TV-en ikke kan justere volumet
Programfeil i set-top-boksen kan påvirke lyden (aktiv video uten lyd).
Bilde: Slå av strømbryteren til den tredje toppboksen og slå på 5 sekunder

Prøv dette

Volumindikatoren vises ikke på skjermen mens du justerer volumet?

➔ Endre utgangshøyttalerne i menyen TV-innstillinger.

Endre [Lyd ut]-alternativet i Innstillinger
Slå på TV-apparatet og trykk på [Innstillinger]-knappen på TV-fjernkontrollen. Velg [Alle innstillinger] i [Innstillinger]-menyen.
Bilde av valg av en altinnstillingsmeny ved å trykke på innstillingsknappen på TV-en
1. Velg [Lyd ut] i [Lyd].
Forsikre deg om at den interne høyttaleren er angitt som utgangshøyttaler.
Hvis den er satt til den interne høyttaleren, hopper du til neste del.
Bilder som velger Lyd ut i lydinnstillinger
2. Sett [Lyd ut] på [Bruk TV-høyttaler] hvis den ikke er stilt inn som sådan.
Test volumet etter at du har stilt inn [Lyd ut] til [Bruk TV-høyttaler].
Bilde av valg av en intern TV-høyttaler i lydutgangsinnstillingene

Volumkontroll fungerer greit, men ingen lyd kommer ut?

➔ Velg [Lydtest] i menyen TV-innstillinger, og utfør testen som følger.

Gjennomføring av [Lydtest] i Innstillinger
Slå på TV-apparatet og trykk på [Innstillinger]-knappen på TV-fjernkontrollen.
Velg [Alle innstillinger] i [Innstillinger]-menyen.
Bilde som velger alle innstillinger ved å trykke på innstillingsknappen på fjernkontrollen
1. Velg [Lydtest] i [Lyd].
Bilde som velger en lydtest i lydinnstillingene
2. Sjekk om testlyden kommer ut normalt etter at [Lydtest] er valgt.
Hvis det fungerer, skyldes problemet sannsynligvis set-top-boksen.
Ta kontakt med leverandøren av set-top-boksen.
Bilde som viser en fullført lydtestmelding på TV-skjermen
Vent! Finn ut mer.
Hvis set-top-boksen er slått av, vises meldingen "No Signal" på TV-skjermen.
Sjekk om set-top-boksen er på.
Bilde med grønt lys på strømlampen til set-top-boksen
Set-top-boksfeil kan føre til "No Signal" -meldingen selv når enheten er strømforsynt.
Bilde: Slå av strømbryteren til den tredje toppboksen og slå på 5 sekunder

※ Hvis problemet vedvarer etter at tiltakene er utført, kontakt vår servicetekniker for diagnose og nøyaktig kontroll.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål