Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG TV HDMI-tilkobling] Jeg vil koble en lydplanke til TV-en med en optisk digital kabel, Bluetooth eller HDMI-kabel. (webOS 3.0)

Feilsøking

Hvis du bruker en LG soundbar, anbefales det å bruke en optisk digital kabel for å koble den til TV-en.
Hvis du vil koble til TV-en og lydplanken via Bluetooth (trådløst), må du sjekke om TV-en din støtter LG SoundSync.
Bare TV-er som støtter LG SoundSync kan kobles til LG soundbars via Bluetooth (trådløst).
For modeller før 2016, vennligst skriv inn Avanserte innstillinger for å pare lydplanken med TV-en.

Prøv dette

Etter at TV-apparatet er koblet til en soundbar med en optisk digital kabel, velger du [Alle innstillinger] i menyen Innstillinger.
Trykk på [Lyd]-menyen og velg [Lyd ut].
Velg [LG Sound Sync (optisk)].
Hvis skjermmenyen på lydplanken viser meldingen [LG OPT], er forbindelsen mellom TV-en og lydplanken opprettet.

Jeg vil koble TV-en til en lydplanke trådløst via Bluetooth. (Slik kobler du til via Easy Setup-menyen)

1. For å koble til via Bluetooth, trykk på [Power]-knappen på soundbar.

2. Når lydlisten er slått på, trykker du på F-knappen på selve lydplanken eller Velg funksjon-knappen på soundbar-fjernkontrollen.

3. Bruk [F]-knappen på lydplanken eller Velg funksjon-knappen på fjernkontrollen for å vise LG TV på soundbar-skjermen.

4. Når meldingen vises, indikerer den at lydplanken er klar til å kobles trådløst til TV-en.

5. Trykk på Hjem-knappen på den magiske fjernkontrollen og trykk på Innstillinger-knappen øverst til høyre på skjermen.

6. Alternativt kan du trykke på Innstillinger-knappen på Magic Remote for å få direkte tilgang til Innstillinger-menyen.

7. Velg Lyd ut fra Innstillinger-menyen som vises på høyre side av skjermen.

8. Fra Sound Out-menyen velger du LG Sound Sync/Bluetooth og trykker på Velg enhet-menyen.

9. Soundbar-enhetene som er tilgjengelige for tilkobling, blir automatisk søkt, og etter omtrent 5-10 sekunder vises de som Bluetooth- eller høyttalerikoner.

10. Velg lydplanken du vil koble til fra de tilgjengelige enhetene, og TV-en prøver å koble til soundbar.

11. Hvis soundbar-modellen du vil koble til, ikke vises selv etter at søket er fullført, velger du søkealternativet og prøver søket på nytt.

12. Nå vil du se en melding øverst til høyre på skjermen som sier at soundbar-modellen din er koblet til (f.eks. "LG LAS750M er koblet til.").

Jeg vil koble TV-en til en lydplanke trådløst via Bluetooth. (Slik kobler du til via menyen Avanserte innstillinger)

1. Velg Lyd-menyen fra Innstillinger-menyen og trykk på Lyd ut-menyen.

2. I Sound Out-menyen trykker du på LG Sound Sync / Bluetooth og velger en enhet.

3. Velg deretter soundbar-modellen ved å bruke samme metode som beskrevet tidligere.

4. For modeller før 2015, velg Lyd → lyd ut → LG Sound Sync (trådløs) → Velg Enhet og velg lydplankemodell.

5. Hvis en feilmelding om enhetstilkoblingsfeil vises på skjermen, må du kontrollere at lydplanken er slått på og satt til LG TV-modus eller LG Sound Sync-modus før du prøver tilkoblingen på nytt.

6. For å slette soundbar eller Bluetooth-enheter som tidligere var koblet til TV-en, trykk på papirkurvknappen ved siden av enhetsnavnet i alternativet Tilkoblede enheter for å fjerne dem fra listen.

Jeg vil koble til TV-en og lydplanken med en HDMI-kabel.

1. Først kobler du TV-en og lydplanken med en HDMI-kabel.

2. Når du har koblet til TV-en og lydlinjen, velger du Vis alle innstillinger i Innstillinger-menyen.

3. Trykk på [Lyd]-menyen og velg [Lyd ut].

4. Velg en ekstern lydenhet.

5. Sett digital lyd ut til Auto.

6. Sett enkel lenke til På.

7. Hvis skjermmenyen på lydplanken viser meldingen [TV ARC], er tilkoblingen mellom TV-en og lydplanken opprettet.

8. Hvis du endrer den tidligere tilkoblede HDMI-kabelen eller den optiske digitalkabelen til en annen type kabel eller Bluetooth, endrer du alternativet Lyd ut i lydmenyen som beskrevet tidligere.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål