Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG TV magisk fjernkontroll] AI-fjernkontrollen (Magic Remote) reagerer ikke

Feilsøking

Reagerer ikke TV-en din på AI-fjernkontrollen?

AI-fjernkontrollen forbedrer bekvemmeligheten ved å la deg betjene TV-en som en PC-mus og bruke smarte funksjoner som stemmegjenkjenning og bevegelseskontroll.
Før du bruker AI-fjernkontrollen, må du kontrollere om det er elektromagnetiske forstyrrelser fra gjenstander i nærheten av TV-en, og forsikre deg om at fjernkontrollen er riktig paret med TV-en.

Årsaker og symptomer

  • Det er noe som forstyrrer radiobølgene mellom AI-fjernkontrollen og TV-en.
  • AI-fjernkontrollen er ikke paret med TV-en.
  • Batteriet på AI-fjernkontrollen begynner å bli lavt eller utladet.
Vent! Her er flere tips!
Når batteriet er tomt, vil AI-fjernkontrollen ikke lenger fungere.
Sjekk om LED-lampen foran på AI-fjernkontrollen tennes når du trykker på en knapp.
Hvis LED-lampen ikke slås på, indikerer det at det er på tide å bytte ut batteriet. (Bytt ut alle (to) batteriene samtidig.)
Hvordan sjekke ved å trykke på strøm på fjernkontrollen

Prøv dette

Er det en ruter eller en Internett-telefon installert rundt TV-en?

➔ Hvis det er elektroniske enheter i nærheten av TV-en, kan de forstyrre radiobølgene og potensielt forstyrre funksjonaliteten til AI-fjernkontrollen.

Har du paret AI-fjernkontrollen med TV-en?

➔ Hvis du rister AI-fjernkontrollen eller trykker på hjulknappen, ikke viser en peker på TV-skjermen, indikerer det en mulig frakobling mellom AI-fjernkontrollen og TV-en.
Par AI-fjernkontrollen med TV-en.

Kunstig intelligens fjernkontroll er registrert

Prøvde du som instruert, men klarte ikke å pare AI-fjernkontrollen?

➔ Initialiser AI-fjernkontrollen og prøv å pare den på nytt.

Hvordan initialisere og pare en AI-fjernkontroll
(1) Trykk og hold inne [Home]-knappen og [Back]-knappen på AI-fjernkontrollen samtidig i 5 sekunder eller mer. Hvis strømknappindikatoren flimrer tre ganger, betyr det at AI-fjernkontrollen ikke er paret.
(2) Når fjernkontrollen ikke er paret, trykker du på hjulknappen for å begynne å pare den på nytt.
Hvis du trykker på hjem + tilbake-knappen i mer enn 5 sekunder,
Initialiseringsmetoden er forskjellig etter fjernkontrollmodell. Se brukerhåndboken for instruksjoner.
Hvordan initialisere med kunstig intelligens fjernkontroll type

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål