Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG TV Internett-tilkobling] Jeg klarer ikke å koble til Internett

Feilsøking

Klarer du ikke å koble TV-en til Internett?

Hvis TV-en ikke kan koble til Internett, kan det være problemer med nettverkstilkoblingen eller Internett-ruteren.
Undersøk først kabelforbindelsene mellom TV-en og Internett-ruteren.
Hvis problemet vedvarer, kontrollerer du nettverkstilkoblingsstatusen etter trinn i TV-innstillingsmenyen.

Prøv dette

Er TV-en din koblet til nettverket?

Velg [Tilkobling] i menyen TV-innstillinger og kontroller om nettverkstilkoblingsstatusen vises som [Koblet til Internett].

➔ Kontrollere TV-ens nettverkstilkobling

1. Slå på TV-en og trykk på [Innstillinger]-knappen på TV-fjernkontrollen.
Velg [Nettverk] i [Hurtiginnstillinger].

Velg nettverk i innstillingsmenyen til fjernkontrollen

2. Velg [Generelt] og kontroller om [Kablet nettverkstilkobling] eller [Trådløs nettverkstilkobling] vises som [Koblet til Internett].
Hvis den er [Ikke tilkoblet], oppretter du nettverkstilkoblingen på nytt.

Status for tilkobling av kablet eller trådløst nettverk i den generelle menyen

➔ Kontrollerer nettverksstatusen etter trinn

Hvis nettverket ditt er [Koblet til Internett], men du fremdeles ikke får tilgang til Internett

1. Velg den tilkoblede nettverksmetoden, og et skjermbilde vises der du kan sjekke nettverkstilkoblingsstatusen etter trinn.

Velg kablet nettverk fra den generelle menyen og kontroller statusen for nettverkstilkoblingen

2. Ikonene på skjermen tilsvarer [TV], [Gateway], [DNS] og [Internett] (fra venstre mot høyre).
Hvis alle stadiene ikke har noen problemer, er alle ikonene koblet sammen via en grønn linje.
Kontroller om det er noe [X]-merke mellom trinnikonene på skjermbildet Status for nettverkstilkobling.

Skjermikon for kabelbasert nettverkstilkoblingsskjerm utseende

3. Hvis det er et [X]-merke mellom [TV] og [Gateway], må du kontrollere kabeltilkoblingen mellom TV-apparatet og ruteren.
Hvis det ikke er noen problemer, start kabelmodemet og deretter ruteren i den angitte rekkefølgen og initialiser dem.
Etter initialiseringen, slå av TV-en, slå den på igjen og koble den til nettverket igjen.

TV Internet delaktig kabel tilkobling status display

4. Hvis det ikke er noe problem med [TV], men du ser et [X]-merke mellom [Gateway] og [DNS] eller [Internett], kobler du fra ruteren og deretter kabelmodemet, venter i 10 sekunder eller mer og kobler dem deretter til igjen.
Trykk på [Tilbakestill]-knappen på ruteren og kabelmodemet for å initialisere dem.
Hvis problemet vedvarer, kontakter du Internett-leverandøren.

Koble fra ruteren og kabelmodemet, vent i minst 10 sekunder, og koble dem deretter til igjen.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål