Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG TV Internett-tilkobling] Hvordan oppretter jeg en trådløs Internett-tilkobling til TV-en?

Feilsøking

Prøv dette

(1) Hvis du vil koble til et trådløst nettverk, installerer du en Wi-Fi-ruter der du bruker TV-en.
Kontroller at Wi-Fi-ruteren er koblet til Internett.

(2) Koble enhetene dine, for eksempel smarttelefoner, til Wi-Fi-ruteren først for å sjekke om enhetene er riktig koblet til Internett.

(3) Når du bruker modeller som ikke støtter Wi-Fi, kobler du en trådløs dongle til USB-porten på TV-en for trådløs tilkobling.
Den trådløse donglen som kreves, avhenger av TV-modellen og skal være enten AN-WF100 eller AN-WF500. Trådløse dongler fra tredjeparter støttes ikke.
Metoden for å kontrollere nettverksstatusen varierer etter modell.

[WebOS22] Koble til Internett

➔ [2021 WebOS6.0 eller nyere]

Trykk på knappen på TV-apparatet og velg [Alle innstillinger] → [Generelt] → [Nettverk] → [Internett-tilkobling] → [Trådløs nettverkstilkobling (Ethernet)]. Trykk på Innstillingsknapp-knappen på TV-fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Generelt] → [Nettverk] → [Internett-tilkobling] → [Trådløs nettverkstilkobling (Ethernet)].
Slå på TV-apparatet og trykk på [Innstillinger]-knappen på TV-fjernkontrollen.
Velg [Alle innstillinger] i [Innstillinger]-menyen.
Skjerm for å angi alle innstillinger etter å ha trykket på innstillingsknappen på fjernkontrollen
(1) Velg [Generelt] og deretter [Nettverk].
Velg nettverk i den generelle menyen
(2) Velg [Internett-tilkobling] og deretter [Trådløs nettverkstilkobling].
Velg Wi-Fi-tilkobling i nettverksmenyen
(3) Velg en ruter du vil koble til i [Trådløs nettverkstilkobling].
Velg ruter for å koble til wifi
(4) Skriv inn passordet og trykk Enter.
Skriv inn passordet og skriv inn
(5) For å koble fra, velg den tilkoblede ruteren og trykk på X.

➔ [2020 WebOS5.0]

Trykk på knappen på TV-fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Innstillinger for nettverkstilkobling] → [Trådløs nettverkstilkobling]. Trykk på Innstillingsknapp-knappen på TV-fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Innstillinger for nettverkstilkobling] → [Trådløs nettverkstilkobling].

➔ [2019 WebOS4.5]

Trykk på knappen på TV-fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Trådløs nettverkstilkobling]. Trykk på Innstillingsknapp-knappen på TV-fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Trådløs nettverkstilkobling].

➔ [2018 WebOS4.0 eller før]

Trykk på knappen på TV-fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Nettverk] → [Trådløs nettverkstilkobling]. Trykk på Innstillingsknapp-knappen på TV-fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Nettverk] → [Trådløs nettverkstilkobling].

Kontrollerer nettverksstatusen etter trinn

➔ Kontroller om det er noen [X]-markeringer mellom trinnikonene på skjermbildet Status for nettverkstilkobling.

(1) Ikonene på skjermen tilsvarer [TV], [Gateway], [DNS] og [Internett] (fra venstre mot høyre).
Hvis alle stadiene ikke har noen problemer, er alle ikonene koblet sammen via en grønn linje.
(2) Hvis det er et [X]-merke mellom [TV] og [Gateway], må du kontrollere kabeltilkoblingen mellom TV-apparatet og ruteren.
Hvis det ikke er noen problemer, start kabelmodemet og deretter ruteren i den angitte rekkefølgen og initialiser dem.
Etter initialiseringen, slå av TV-en, slå den på igjen og koble den til nettverket igjen.
Kontroller kabeltilkoblingen mellom TV-en og ruteren
(3) Hvis det ikke er noe problem med [TV], men du ser et [X]-merke mellom [Gateway] og [DNS] eller [Internett], kobler du fra ruteren og kabelmodemet, venter i 10 sekunder eller mer og kobler dem deretter til igjen.
Trykk på [Tilbakestill]-knappen på ruteren og kabelmodemet for å initialisere dem.
Gateway og DNS ikke tilkoblet / DNS og Internett ikke tilkoblet. (1) Koble fra ruteren og kabelmodemet, vent i 10 sekunder eller mer, og koble dem deretter til igjen. (2) Trykk på [Tilbakestill]-knappen.

※ Hvis problemet vedvarer, kontakter du Internett-leverandøren.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål