Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG TV HDMI-tilkobling] Jeg vil koble en digitalbox til smart-TV-en min

Feilsøking

Detaljer om innstillinger kan variere avhengig av modell.
Se brukerhåndboken på kundestøtte på LG Electronics-nettstedet.

➔ Klargjøre en set-top-boks

  • Du må ha registrert en tjenesteleverandør for å kunne bruke IPTV og set-top-boksen.
  • Internett og strøm må være koblet til set-top-boksen.
  • I tillegg til de grunnleggende forberedelsene, hvis det oppstår problemer knyttet til set-top-boksen, kontakt tjenesteleverandøren.

➔ Klargjøre for TV-tilkobling

  • For WebOS4.5 i 2018 eller tidligere modeller kan det være nødvendig med innstillinger for universell fjernkontroll via enhetstilkobling.
    ※ Modeller som er kjøpt direkte fra utlandet, støtter kanskje ikke den universelle fjernkontrollen. Innstillinger for universell fjernkontroll er bare mulig når en nettverkstilkobling opprettes.

Prøv dette

Koble til en HDMI-kabel mellom produktene

1. Slå av strømmen og kontroller plasseringen av den eksterne HDMI-porten på TV-en.
Koble HDMI-kabelen til ønsket port.

koble HDMI til TV

2. Sjekk terminalen på baksiden av set-top-boksen.

sjekke HDMI på baksiden av set-top-boksen

3. Koble HDMI-kabelen til set-top-boksen.

koble HDMI-kabel til set-top-boks

TV-innstillinger

Ved å registrere set-top-boksen på AI-fjernkontrollen (magisk fjernkontroll) og stille inn den universelle fjernkontrollfunksjonen, kan du kontrollere TV-en og set-top-boksen samtidig med en AI-fjernkontroll.
Fra webOS4.5 i 2019 og nyere versjoner, når en set-top-boks er koblet til HDMI-terminalen, settes universell fjernkontroll automatisk.
Hvis automatisk innstilling ikke er gjort, kan du stille inn den universelle fjernkontrollen fra Innstillinger-menyen.
Bruk AI-fjernkontrollen til å stille inn den universelle fjernkontrollfunksjonen i henhold til rekkefølgen som vises på TV-en.

Stille inn den universelle fjernkontrollen i [2019 WebOS4.5] eller tidligere modeller

➔ Gå til skjermbildet [Innstillinger for universell fjernkontroll], og still inn i henhold til veiledningen.

Detaljer om innstillinger kan variere avhengig av modell.
Se brukerhåndboken på kundestøtte på LG Electronics-nettstedet.

1. Trykk på [Ekstern inngang]-knappen på AI-fjernkontrollen, og på smart-TV-skjermen velger du inngangsmodusen som tilsvarer HDMI-portnummeret som set-top-boksen er koblet til.
Trykk påenhet connenctor-knappen over vinduet for valg av inngangsmodus åpner vinduet Innstillinger for universell fjernkontroll.

Velge en enhetskontakt ved å trykke på ekstern inngang på fjernkontrollen

2. Når skjermbildet [Integrated Remote Control Settings] vises, må du kontrollere at set-top-boksen er riktig plassert uten hindringer som blokkerer signalmottaket.
Fortsett deretter ved å velge [Neste].

3. Velg [Set-top-boks] fra listen over eksterne enheter, og trykk deretter på [Neste].

velge set-top-boks i Device Connector

4. Velg HDMI-porten som set-top-boksen er koblet til, og trykk på [Neste]-knappen.

velge HDMI-porten som set-top-boksen er koblet til

5. Sjekk om adressen som vises på skjermen er riktig, og velg [Neste].
Hvis den nasjonale informasjonen ikke er riktig, velger du [Endre nasjonal innstilling] for å redigere detaljene.

6. Velg din TV-leverandør og trykk på [Neste].
Hvis tjenesteleverandøren ikke er på listen, velger du [Mer] for å vise flere tjenesteleverandører og velge din leverandør.

7. Velg [Neste] for å gå videre til skjermbildet [Test fjernkontroll] for å teste de integrerte fjernkontrollfunksjonene.

8. Trykk på [Test]-knappen på skjermen og sjekk om set-top-boksskjermen til høyre fungerer som den skal.
Hvis set-top-boksskjermen fungerer som den skal, trykker du på [Ja] for å gå videre til neste skjermbilde.

9. På skjermbildet [Device Settings Summary], sjekk informasjonen du har konfigurert og trykk på [Finish]-knappen.

Stille inn den universelle fjernkontrollen automatisk

Stille inn den universelle fjernkontrollen automatisk av WebOS

[2020 WebOS5.0] Trykk på knappen på fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Enhetstilkoblingsinnstillinger] → [Automatiske enhetsinnstillinger]. Trykk påinnstilling-knappen på fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Enhetstilkoblingsinnstillinger] → [Automatiske enhetsinnstillinger].

[2019 WebOS4.5] Trykk på knappen på fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Tilkoblingsinnstillinger for HDMI-enhet] → [Automatiske enhetsinnstillinger]. Trykk påinnstilling-knappen på fjernkontrollen og velg [Alle innstillinger] → [Tilkobling] → [Tilkoblingsinnstillinger for HDMI-enhet] → [Automatiske enhetsinnstillinger].

1. Etter at du har slått på TV-en, trykker du på [Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen.
Fra [Innstillinger] velger du [Alle innstillinger].

2. Fra [Tilkobling] velger du [Tilkoblingsinnstillinger for HDMI-enhet].

3. Slå på [Automatisk enhetsinnstilling].

4. Hvis du kobler set-top-boksen til HDMI-terminalen, stilles den universelle fjernkontrollen automatisk inn.
Når den universelle fjernkontrollen er innstilt, vises et varsel som sier "Innstillingen for universell fjernkontroll er fullført" øverst til høyre på skjermen.

※ Fra år 2021 og webOS6.0 og etter, vil det ikke bli gitt å slå på / av den automatiske enhetsinnstillingen.
Hvis automatisk innstilling mislykkes, se delen Innstilling av universell fjernkontroll.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål