Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG Front load vaskemaskin feilkode] dE vises på displayet og maskinen fungerer ikke.

Feilsøking

Viser displayet en dE-indikasjon (dørfeil) når vaskemaskinen ikke starter eller slutter å fungere?

Døren til den fremre lastvaskemaskinen er designet for å forsegle helt for å forhindre lekkasje av vann eller damp under vask og spinning.
Hvis tøyet ikke er riktig plassert i vaskebaljen (trommelen) eller vaskemaskindøren er defekt og ikke kan forsegle når den er lukket, kan det oppstå lekkasje.
I et slikt tilfelle vil [dE]-skiltet vises, og vaskemaskinen vil ikke fungere.

Årsaker og symptomer

  • Det er for mye klesvask til at vaskemaskindøren kan lukkes ordentlig, eller det er klesvask fast mellom vaskemaskindøren og dørpakningen.
  • Vaskemaskindøren er ikke ordentlig lukket.
  • Det er noe galt med dørpakningen.
  • Vaskemaskindøren eller tilkoblede deler er skadet.

Prøv dette

Plasserte du ikke tøyet godt inne i karet?

➔ Hvis en stor klesvasklast presser på vaskemaskindøren og hindrer den i å lukkes helt, skyver du tøyet dypere inn i maskinen før du lukker døren.

Hvis klumpete tøy, for eksempel tepper, forstyrrer vaskemaskindøren, kan det hende at vaskemaskindøren ikke lukkes helt.
Klesvask som sitter fast mellom vaskemaskindøren og dørpakningen kan føre til at vaskemaskindøren ikke lukkes helt.
Skyv tøyet dypt inn slik at vaskemaskindøren kan lukkes helt.

Klesvask normal, for mye klesvask, vaskedør fastkjørt, beskrivelse

Pleier du bare å trykke på toppen av vaskemaskindøren for å lukke den?

➔ Når du lukker døren til vaskemaskinen, trykker du den midtre delen av håndtaket hardt for å lukke den.

Hvis døren til vaskemaskinen ikke er ordentlig lukket og [dE]-skiltet vises, trekker du i håndtaket for å åpne den igjen, og trykker deretter hardt på midten av døren til vaskemaskinen for å lukke den.
[dE]-skiltet vises ikke lenger, og vaskemaskinen begynner å fungere igjen.

Vaskemaskindør ikke lukket ordentlig [dE] beskrivelse av forekomst

Trenger du hjelp fra en servicetekniker?

➔ Hvis låsen (låsen) på døren er bøyd eller ødelagt, og dørpakningen er revet eller mangler, må du få den kontrollert av en servicetekniker.

Hvis låsen som forbinder vaskemaskindøren til vaskemaskinen er bøyd, kan det hende at døren ikke lukkes ordentlig.
Ikke reparer dørpakningen selv, da det er en viktig del av forseglingen av vaskemaskinen. Få en nøyaktig diagnose og inspeksjon av en servicetekniker via [Service Technician Reservation].

Slik sjekker du dørlåsen til vaskemaskinen
Vent! Her er flere tips
Det kan hende at døren til vaskemaskinen ikke lukkes ordentlig på grunn av en manglende magnet eller en defekt sensor.
I dette tilfellet kan du kontakte [Servicebestilling på stedet].
Få nøyaktig diagnose og inspeksjon fra en LG Electronics servicetekniker.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål