Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG Front load vaskemaskin vannforsyning] Er det ingen vannforsyning samt ingen rotasjon av karet (trommelen)?

Feilsøking

Hvis det ikke er vannforsyning, vil trommelen ikke rotere.
Hvis vannforsyningen ikke er tilgjengelig, kan kranen være stengt eller vannfilteret kan være tilstoppet.
Sjekk om det er noen feilmelding på skjermen.(IE: vannforsyningsfeil)

Prøv dette

Slik rengjør du vannfilteret

1. Slå av vannkranen og koble fra strømledningen.
2. Skill vannforsyningsslangen som er koblet til vaskemaskinen ved å vri den til venstre (mot klokken), og skill filteret innvendig ved å bruke et egnet verktøy som nåletang osv.
3. Rengjør vannforsyningsfilteret med en tannbørste under rennende vann for å fjerne fremmedlegemer som vannflekker eller rust, og sett det deretter inn igjen.

Slik rengjør du vannfilteret

➔ Når det er et fremmedlegeme, for eksempel rust i filteret

Når det er et fremmedlegeme, for eksempel rust i filteret

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål