Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG vaskemaskin med frontlast] IE-feilen (No Water Supply) vises.

Feilsøking

Sjekk om kranen er slått av eller vannet er slått av.
Sjekk om vannforsyningsslangen er riktig tilkoblet.
Hvis vannforsyningsslangen er bøyd, vil vannstrømmen bli blokkert, noe som forårsaker dårlig vannforsyning eller lekkasje.
Sjekk om vannforsyningsslangefilteret er tilstoppet.
Hvis vannforsyningsslangefilteret er tilstoppet av fremmedlegemer, kan vannforsyningen være svak eller det kan ikke være vannforsyning.
Hvis det ikke er varmt vann, må du kontrollere om kjelen fungerer normalt.
For en leilighet, sjekk om varmtvannet leveres normalt.

Prøv dette

Leveres ikke vann på grunn av strømbrudd eller at kranen er slått av?

➔ Slå på kranen som vannforsyningsslangen til vaskemaskinen er koblet til ved å vri den mot klokken.

Sjekk først om kranen som vaskemaskinen er koblet til, slås ordentlig på.

Bilde av å åpne kranen som er koblet til vaskemaskinen
Notat
Hvis du nylig har flyttet, fått reparert kjelen eller endret plasseringen av maskinen, er det ofte slik at kranen er slått av.
Selv om maskinen fortsatt er under garanti, vil servicekostnader for en IE-feil forårsaket av vannavstenging eller en kran som slås av, bli belastet, siden det ikke er et besøk eller service av en servicetekniker på grunn av en feil med produktet.

Sjekk om kaldt-/varmtvannsslangen som er koblet til vaskemaskinen og kaldtvann/varmt vann er reversert. (Om kaldt vann eller varmt vann kommer ut, samsvarer kanskje ikke med fargen som er angitt på kraner.)

Varmtvannsslangen skal kobles til varmtvannsventilen, og kaldtvannsslangen skal kobles til kaldtvannsventilen.
Koble slangene og vri tett for å feste dem.

Bilde av feil tilkobling av kaldt- og varmtvannsslanger i vaskemaskinen

Er vannforsyningsslangen presset eller bøyd, blokkerer vannstrømmen eller forårsaker vannlekkasje?

➔ Spre vannforsyningsslangen for å sikre jevn vannstrøm.

Når vask og sentrifugering utføres, kan vaskemaskinen bevege seg litt på grunn av vibrasjoner.
Deretter kan vannforsyningsslangen bli bøyd.
Spred den for å sikre jevn vannstrøm gjennom vannforsyningsslangen.
Hvis den er kraftig bøyd, er en annen løsning å slå av kranen, skille vannforsyningsslangen fra vaskemaskinen og spre den slik at eventuelle svinger blir så glatte som mulig.

Bilde av å rette vannforsyningsslangen bøyd til vaskemaskinen

Er vaskemaskinen frossen på grunn av kaldt vær slik at den ikke fungerer?

➔ Bruk den etter tining av kranen og vannforsyningsslangen.

Hvis vannforsyningsslangen til vaskemaskinen eller kranen er frossen, kan ikke vann komme inn i karet.
I så fall må du først sjekke om kranen er frossen.
Skill vannforsyningsslangen fra vaskemaskinen, slå på kranen og se om vann kommer ut.
물Hvis det ikke kommer vann ut, bløtlegg et håndkle i varmt vann og vikle det rundt kranen i 5 minutter for å smelte eventuell is.
Tine den separerte vannforsyningsslangen i varmt vann på 50 ºC eller mindre.
Når begge er tint, kobler du vannforsyningsslangen til vaskemaskinen og bruker vaskemaskinen.

Rengjøring av vannforsyningsfilteret
Slå først av kranen og skill enden av vannforsyningsslangen som vist på figuren.
Finn filteret, ta det ut med fingrene eller tangen og fjern fremmedlegemer som rust, sand eller grus ved hjelp av en tannbørste.
Bilde av fjerning av vannforsyningsslangen og rengjøring av vannforsyningsfilteret

Hvis festeholderen for avløpsslangen på baksiden fjernes, må du feste slangen i riktig posisjon.

➔ Hvis festeholderen for avløpsslangen fjernes, blir høyden på avløpsslangen lavere enn vannstanden i trommelen, og vannet dreneres naturlig, så IE-feilen oppstår, fordi karet ikke kan fylles selv om vann tilføres.

Advarsel!

Se bildet av [avløpsslangefesteholder] nedenfor, og fest slangen i riktig posisjon.

Bildeadvarsel mot demontering av holderen som sikrer avløpsslangen

※ Hvis avløpsslangen ikke er lang nok, må du ikke demontere festeholderen, men kjøpe en "forlengelsesavløpsslange" hos forbruksbutikken for å forlenge slangen.

Ikke installer enden av avløpsslangen dypt for å forhindre at enden blir nedsenket i vann.

Hvis enden av avløpsslangen er nedsenket i vann, vil vannet fortsette å renne på grunn av siphoning.
Spyling av et toalett utføres også av prinsippet om siphoning. På samme måte, hvis enden av avløpsslangen er nedsenket i vann, vil sifonfenomenet oppstå når vann tappes.

Bilde satt inn i avløpsslangen
Advarsel!

Fest avløpsslangen slik at den ikke kobles fra avløpshullet.
Ikke installer avløpsslangen for høyt, eller slik at den er bøyd eller blokkert.
Ikke perforer eller skad avløpsslangen.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål