Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG TV-skjerm] Slår du av eller på TV-skjermen og andre TV-er samtidig når du trykker på strømknappen på fjernkontrollen?

Feilsøking

➔ TV-skjermer og TV-er bruker samme frekvens for fjernkontrollene, noe som kan føre til at TV-er i nærheten slås på eller av når fjernkontrollen brukes.

Årsaker og symptomer

  • Slås TV-skjermen og en annen TV av eller på samtidig når du trykker på strømknappen på fjernkontrollen? Slår du på TV-skjermen ved å trykke på strømknappen på fjernkontrollen og slår av den andre TV-en du så på?

Prøv dette

➔ Endre funksjonen til fjernkontrollen på TV-skjermen til "Av".

1. Hvis du trykker og holder inne [eller Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen i [5 sekunder], vises kanalguideskjermen øverst til venstre.

Trykk på innstillingsknappen for fjernkontrollen i 5 sekunder for å vise kanalveiledningsskjermen

2. Hvis nummer [0]-knappen på fjernkontrollen trykkes [5 ganger på rad] mens du er i kanalguideskjermen, vises vinduet [IR-lås på] og
funksjonen til fjernkontrollen endres til [Av].
Samtidig vil ikke TV-skjermene fungere samtidig når TV-fjernkontrollen brukes.

Bilde av ir-lås med fjernkontroll

3. Opplåsingsmetoden er den samme som 'På'metode. (Når innstillingen er angitt, er av/på-funksjonen slått inn.)

Bilde av opplåsing av ir-låsen med fjernkontrollen
Notat
  • [IR-lås]-funksjonen er tilgjengelig på TV-skjermer produsert etter 2014, men den er ikke tilgjengelig på tidligere modeller. Hvis [IR-lås]-funksjonen ikke er tilgjengelig, dekker du fjernkontrollmottakeren på den andre TV-skjermen med en hindring eller isolasjonstape slik at den ikke mottar fjernkontrollsignalene.

※ Plasseringen av fjernkontrollmottakeren kan variere avhengig av modell, og hvis enheten fortsatt fungerer selv når den er tildekket, anbefales det å installere mottakeren og fjernkontrollen på forskjellige steder.

Et bilde som dekker mottakeren av tv-skjermen

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål