Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG Smart TV-skjerm] La ' s finne ut hvordan du endrer webOS passord

Feilsøking

[Lås-funksjonen] er en funksjon for å låse bestemte kanaler og eksterne innganger.
Etter å ha låst en kanal, hvis passordet er angitt i den låste kanalen, blir det låst opp midlertidig.
Bruk av applåsfunksjonen tillater begrensning av appbruk.
Ved å angi et passord er det mulig å låse opp den låste appen midlertidig ved å skrive inn passordet.

Årsaker og symptomer

  • Jeg har glemt passordet.
  • Et passordinntastingsvindu dukker opp.
  • Jeg vil låse kanalen.
  • Jeg vil låse produktet fra alle eksterne innganger.

Prøv dette

Finne [Programlås] i Innstillinger-menyen

➔ Hvordan sette opp [Application Lock] i webOS

Trykk på knappen på fjernkontrollen [Alle innstillinger] → [Lås] → [Programlås]. Trykk på Innstillinger-knappen på fjernkontrollen [Alle innstillinger] → [Lås] → [Applikasjonslås].

1. Etter at du har slått på TV-en, trykker du på [Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen.
I [Innstillinger]-delen velger du [Alle innstillinger].

Etter at du har slått på TV-apparatet, trykker du på [Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen

2. Velg [Programlås] fra [Sikkert]-menyen.

Velg [Programlås] fra [Sikkert]-menyen.

3. Skriv inn [passord].

Skriv inn [passord].

4. Under [Applikasjonslås] velger du en app du vil begrense.
Envises når en app som skal låses opp er valgt.

Under [Applikasjonslås] velger du en app som skal begrenses.

Når passordinntastingsvinduet vises
  • Systemlås: Velg [Meny] → [Låseinnstillinger] (skriv inn passord: [0000]) → velg Systemlås som [På].
  • Endre passord: [Meny] → [Låsinnstillinger] → Skriv inn standardpassordet (0000) → Skriv inn gjeldende passord (0000) og skriv deretter inn det nye passordet.
  • Kanallås: [Meny] → [Låseinnstillinger] → [Kanallås] → Bytt til ønsket kanal → Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen.
    Når merket vises på den tilsvarende kanalen, er oppsettet fullført.
  • Ekstern inngangslås: [Meny] → [Låseinnstillinger] → [Innstillinger for ekstern inngangslås] → Flytt pilen til den eksterne inngangen for å låse og sett den til [På].

※ Tilbakestilling av passordet er mulig hvis du glemmer det opprinnelige passordet.
Kontakt kundeservice for informasjon om hvordan du tilbakestiller innstillingene.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål