Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG-skjerm] Jeg vil lære å bruke skjermknappen

Feilsøking

Avhengig av skjermmodellen vil kontrollmetodene [knappetype/joystick-type] og funksjoner variere.
Så, for mer informasjon om funksjonen, se produktets brukerhåndbok.

Type joystick

Plassering : Ligger nederst i midten eller høyre bak på skjermen.

Type joystick
Beskrivelse av status for knappemeny
Knapp Meny Status Beskrivelse: __________
midterste knapp Hovedmeny deaktivert Aktiverer hovedmenyen.
Hovedmeny aktivert Lukk hovedmenyen.
(Trykk lenge på knappen for å slå av skjermen)
Høyre og venstre knapp Hovedmeny deaktivert Justerer skjermens volumnivå. (kun for HDMI)
Hovedmeny aktivert Går inn i inndatafunksjonene.
Hovedmeny deaktivert Justerer skjermens volumnivå. (kun for HDMI)
Hovedmeny aktivert Går inn i Innstillinger-funksjonen.
opp og ned Knapp Hovedmeny deaktivert Viser informasjonen om gjeldende inndata.
Hovedmeny aktivert Slår av skjermen.
Hovedmeny deaktivert Viser informasjonen om gjeldende inndata.
Hovedmeny aktivert Går inn i bildemodusfunksjonen. (kun for HDMI)

Gå til venstre eller høyre for å kontrollere innholdet.

※ For mer detaljerte innstillingsmetoder, se produktets brukerhåndbok.

Type knapp

Plassering: Plassert foran på høyre bunn av skjermen eller nederst på skjermen.

type knapp

1. Meny aktivering

2. Venstre eller volumkontroll hvis menyen er deaktivert.

3. Høyre eller volumkontroll hvis menyen er deaktivert.

4. Veksling av inngang

5. Ned

7. Strømknapp: Slå på/av

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål