Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG-skjerm] Slik stiller du inn joystick-menyen

Feilsøking

Du kan trykke eller flytte joystick-knappen til venstre, høyre, opp eller ned for å bruke skjermfunksjonene enkelt.

Prøv dette

Slik stiller du inn joystick-menyen

➔ Joystick-plassering: Den er plassert nederst i midten eller bak til høyre på skjermen.

Joystick-plassering: Den er plassert nederst i midten eller bak til høyre på skjermen.
Knappebetjening Bilde Detaljert betjening
Betjening av knapp Bilde Detaljert drift
Midtstilt knapp
Midtstilt knapp
• Strømmen er slått av.
• Deaktivert menystatus: Hovedmenyen er deaktivert.
Venstre/R-knapp
Venstre/R-knapp
• Deaktivert menystatus: Justerer skjermvolumet.
• Aktivert menystatus: Velger / angir venstre / høyre retningstaster og funksjoner.
Opp/ned-knapp
Opp/ned-knapp
• Deaktivert menystatus: Viser gjeldende inndatainformasjon.
• Aktivert menystatus: Velger / setter opp / ned retningstaster og funksjoner.

Gå til venstre eller høyre for å kontrollere innholdet.


➔ Menyinnstillinger

1. For å vise OSD-menyen, trykk på joystick-knappen nederst på skjermen og gå deretter inn i Innstillinger.

2. Flytt joysticken opp / ned og venstre / høyre for å angi alternativene.

3. For å gå tilbake til den øvre menyen eller angi andre menyelementer, flytt joysticken tilPileller trykke på (kraft)det.

4. Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, flytter du joysticken tilPiltil du avslutter.

Meny Innstillinger

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål