Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG-skjerm] Skjermen blir mørkere. Skjermen blir mørk og lys gjentatte ganger

Feilsøking

Årsaker og symptomer

  • Kabelforbindelsen er ikke god.
  • Skjerminnstillingen endres.
  • PC-en er i nattmodus eller HDR-funksjonen er [På].

Prøv dette

Har du sjekket strømledningen og skjermadaptertilkoblingene?

➔ Kontroller om strømledningen er koblet til et grenuttak og at skjermadapteren er riktig tilkoblet.

Visste du sjekke strømledningen og skjermen adapter tilkoblinger

Er kabelen riktig tilkoblet?

➔ Sjekk om pinnene er skadet eller har fremmedlegemer. Hvis de gjør det, bytt ut kabelen med en autentisk kabel.

Er kabelen riktig tilkoblet

Har du sjekket skjermens super energisparefunksjon?

➔ Hvis du bruker Smart Energy Saving-funksjonen, kan skjermen bli mørkere eller lysere.

Slik stiller du inn SMART ENERGISPARING-funksjonen

※ Menyene kan variere etter modell, så se brukerhåndboken for detaljer.

1. Trykk på joystick-knappen.
2. Flytt til høyre for å velge [Innstillinger].
Beskrivelse av å trykke på skjermens strømspak
3. I [Generelt] stiller du inn [SMART ENERGISPARING] på [Av].
I [Generelt] stiller du inn [SMART ENERGISPARING] på [Av]

Har du tilbakestilt skjerminnstillingen?

➔ På grunn av en skjerminnstillingsfeil kan skjermens lysstyrke endres. Så tilbakestill den til fabrikkinnstillingen.

Slik tilbakestiller du skjermen

※ Menyene kan variere etter modell, så se brukerhåndboken for detaljer.

1. Trykk på joystick-knappen.
2. Flytt til høyre for å velge [Innstillinger].
Beskrivelse av å trykke på skjermens strømspak
3. I [Generelt] velger du [Tilbakestill innledende innstillinger] og trykker [OK] for å tilbakestille den.
I [Generelt] stiller du inn [SMART ENERGISPARING] på [Av]

Sjekket du PC-en for å se om [Nattmodus]-funksjonen er aktivert?

1. I inndatavinduet nederst til venstre i bakgrunnen, søk etter [Nattlys] og velg det.

I inndatavinduet nederst til venstre i bakgrunnen søker du etter [Nattlys] og velger det.

2. I nattmodusinnstillingen klikker du på [Slå av nå]-knappen for å deaktivere funksjonen.

I nattmodusinnstillingen klikker du på [Slå av nå]-knappen for å deaktivere funksjonen.

Har du sjekket HDR-funksjonen på PC-en din?

➔ Hvis HDR-funksjonen er stilt inn på [På], kan lysstyrken endres, så sett den på [Av].

Notat
Hva er HDR (High Dynamic Range)?
Denne teknologien gjør et lyst sted lysere og et mørkt sted mørkere, slik at mennesker kan føle at de ser det gjennom sine egne øyne.

Angi HDR i Windows 10
1. Høyreklikk på skrivebordet i Windows 10 og velg [Skjerminnstillinger].
Høyreklikk på skrivebordet i Windows 10 og velg [Skjerminnstillinger]
2. Still inn [Bruk HDR] på [Av].
Still inn [Bruk HDR] på [Av]

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål