Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG smart-TV-skjerm] Lydtestfunksjon

Feilsøking

Du kan sjekke produktet for eventuelle abnormiteter ved å utføre en lydtest.
Hvis stemmen i lydtesten høres normal ut, kan det være et problem med kringkastingssignalet, ikke produktet.
Kontakt tjenesteleverandøren. (Kablet, kabel, Sky life, IPTV, etc.)
Hvis stemmen i lydtesten ikke høres normal ut, er det nødvendig å få skjermen kontrollert av en LG-servicetekniker for en nøyaktig diagnose.

Notat
Hvis det ikke er noen Innstillinger[Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen, kan du få tilgang til Innstillinger-menyen ved å trykke på hjemknappen blant knappene på fjernkontrollen.

Prøv dette

Utføre [lydtest]

Bruk [Lydtest] i TV-innstillingsmenyen for å velge menyene i den rekkefølgen som vist nedenfor.


➔ Utføre [lydtest] i webOS 22

Trykk på knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Generelt] → [OLED-pleie] → [Egenpleie av enheten] → [Selvdiagnostisering av lyd]. Trykk på Innstillinger-knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Generelt] → [OLED-pleie] → [Egenpleie av enheten] → [Selvdiagnostisering av lyd].

1. Slå på TV-en og trykk på [Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen.
Velg [Alle innstillinger] fra [Innstillinger].

Velg [Alle innstillinger] fra [Innstillinger].

2. Velg [Selvdiagnostisering av lyden] fra [Støtte].

Velg [Selvdiagnostisering av lyd] fra [Støtte].

3. Kontroller lydstatusen i [Lydtest].
Volumnivået endres til 20 når teststemmen sendes ut.
Når lydtesten er ferdig, endres volumnivået tilbake til forrige stemmenivå.

Kontroller lydstatusen i [Lydtest].

➔ Utføre [lydtest] i webOS 4.5

Trykk på knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Kundestøtte] → [Tilleggsinnstillinger] → [Lydtest]. Trykk på Innstillinger-knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Kundestøtte] → [Tilleggsinnstillinger] → [Lydtest].

1. Slå på smart-TV-skjermen og trykk på [Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen.
Velg [Alle innstillinger] fra [Innstillinger].

2. Velg [Tilleggsinnstillinger] fra [Kundestøtte].

3. Velg [Lydtest] fra [Tilleggsinnstillinger].

4. Kontroller lydstatusen i [Lydtest].

Notat

※ Hvis det ikke er noenInnstillinger[Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen, kan du få tilgang til Innstillinger-menyen ved å trykke påhjemknappen blant knappene på fjernkontrollen.

Slik angir du innstillinger

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål