Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG smart-TV-skjerm] Hvordan kan jeg stille inn AV og PÅ-tider?

Feilsøking

Hvis en settop-boks brukes, slås bare TV-en på på reservasjonstidspunktet, og settop-boksen slås ikke på.

  • Sørg for å angi riktig gjeldende tid før du setter en reservasjonstid.
  • Hvis strøm ikke leveres, kan ikke funksjonen brukes, så sørg for å sjekke strømforsyningsstatusen.
  • Hvis en settop-boks brukes, slås bare TV-en på på reservasjonstidspunktet, og settop-boksen slås ikke på.

※ Hvordan du stiller inn kan variere etter modell. (Se den relevante brukerhåndboken fra kundestøttemenyen på hjemmesiden til LG Electronics.)

Prøv dette

Innstilling av [PÅ/AV]-reservasjoner fra Innstillinger-menyen i WEBOS 22

➔ Trykk påInnstillinger-knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Generelt] → [System] → [Tid og timer] → [Timere].

Angi [PÅ/AV]-reservasjoner fra Innstillinger-menyen i WEB OS 22

➔ Innstilling av tidsreservasjoner

1. Velg [Timer for PÅSLÅING]> [Tid] og still inn PÅ-tiden.

Innstilling av tidsreservasjoner

➔ Innstilling av reservasjoner av AV-tid

1. Velg [Power OFF Timer]> [Tid] og still inn AV-tid.

Angi AV-tidsreservasjoner

Innstilling [ON/OFF] reservasjoner fra Innstillinger-menyen i WEBOS 4.5

➔ Trykk påInnstillinger-knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Generelt] → [Tid] → [Still inn reservasjonstid]

Notat

Aktiver 2-timers automatisk strøm AV

Denne funksjonen slår automatisk av TV-en hvis TV-fjernkontrollen ikke brukes i 2 timer etter at TV-en slås på automatisk.
Denne funksjonen forhindrer at TV-en fungerer lenge i fravær av brukeren etter at PÅ-funksjonen er aktivert.
※ Avhengig av hvilken modell som brukes, fungerer den som en 4-timers auto power off-funksjon.

TV automatisk AV

Denne funksjonen slår automatisk av TV-en hvis det ikke er noen fjernkontroll i 2 timer etter at smart-TV-skjermen slås på automatisk.
Denne funksjonen forhindrer at TV-en fungerer lenge i fravær av brukeren etter at TV-en har slått seg på automatisk.

※ Når en settop-boks brukes, slås bare TV-skjermen av på innstilt AV-tid, og settop-boksen slås ikke av samtidig.

Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål