Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG smart-TV-skjerm] Når du bruker settop-boksen, slås TV-en av og til (slås av og på gjentatte ganger)

Feilsøking

HDMI-kabler har en CEC-funksjon som muliggjør strømkontroll mellom produkter.
Strømmen kan slås på eller av automatisk på grunn av en feil i CEC-funksjonen.

Årsaker og symptomer

  • Når du bruker settop-boksen, er den automatiske TV-strømfunksjonen slått på.

Prøv dette

Slås strømmen på eller av automatisk?

➔ Deaktiver [Automatisk strøm]-funksjonen fra innstillingsmenyen på smart-TV-skjermen.

Få tilgang til [Automatisk strøm]-funksjonen fra Innstillinger-menyen

➔ Få tilgang til [Automatisk strøm]-funksjonen i WebOS 22

Trykk på knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Generelt] → [Enheter] → [HDMI-innstillinger] → [SIMPLINK (HDMI-CEC)] → [PÅ] → [AV]. Trykk på Innstillinger-knappen på fjernkontrollen → [Alle innstillinger] → [Generelt] → [Enheter] → [HDMI-innstillinger] → [SIMPLINK (HDMI-CEC)] → [PÅ] → [AV].

1. Slå på TV-en og trykk på [Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen.

2. Fra [Innstillinger]-listen velger du [Alle innstillinger].

Fra [Innstillinger]-listen velger du [Alle innstillinger].

3. Fra [Generelt] velger du [Enheter].

Fra [Generelt] velger du [Enheter].

4. Velg [HDMI-innstillinger].

Velg [HDMI-innstillinger].

5. Sett [SIMPLINK (HDMI-CEC)] til AV.

※ Siden webOS6.0 eller nyere er det ingen separat automatisk strømforsyning, og hvis du setter SIMPLINK (HDMI-CEC) til AV,
Det vil ikke bli kontrollert av eksterne enheter.

Sett [SIMPLINK (HDMI-CEC)] til AV.

➔ Få tilgang til [Automatisk strømforsyning]-funksjonen i WebOS 4.5

Trykk på knappen på fjernkontrollen. → [Alle innstillinger] → [Koble til] → [Still inn enhetstilkobling] → [Automatisk strømforsyning] → [PÅ] → [AV]. Trykk på 설정버튼 이미지-knappen på fjernkontrollen. → [Alle innstillinger] → [Koble til] → [Still inn enhetstilkobling] → [Automatisk strømforsyning] → [PÅ] → [AV].

1. Slå på TV-en og trykk på [Innstillinger]-knappen på fjernkontrollen.

2. Fra [Innstillinger]-listen velger du [Alle innstillinger].

3. Fra [Koble til] velger du [Still inn enhetstilkobling].

4. Fra [Still inn enhetstilkobling] endrer du innstillingen for [Automatisk strømforsyning] fra PÅ til AV.


Denne veiledningen ble laget for alle modeller, så bildene eller innholdet kan være forskjellig fra produktet ditt.

*Obligatorisk spørsmål