Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek Finn nyttig informasjon om ditt LG produkt i vårt Hjelpebibliotek

Assistansebibliotek

Finn hjelpeinformasjon for ditt LG produkt

[LG-skjerm] Slik bruker du innhold (foto, musikk, video) med en USB

Feilsøking

Prøv dette

Introduksjon til funksjonen til å spille USB-innhold på TV-skjermen / IPTV-skjermen

Vi vil introdusere deg for funksjonen til å spille USB-innhold på TV-skjermen / IPTV-skjermen.
Du kan bruke USB-terminalen på TV-skjermen / IPTV-skjermen til å spille av bilde-, musikk- og videoinnhold som er lagret på USB, uten å starte PCen.
(Funksjonsstøtte avhenger av hver modell.)
Før du kan spille av filen, kobler du en strømadapter til TV-skjermen / IPTV-skjermen.
Slå på TV-skjermen eller IPTV-skjermen.
Koble en ekstern USB HD eller minne til USB-porten på baksiden av skjermen.
Plasseringen av USB-porten kan variere etter modell.
Se brukerhåndboken.

Koble en ekstern USB HD eller minne til USB-porten på baksiden av skjermen

Slik spiller du av innholdet ved hjelp av menyen Bruk mine medier.

Hvis du kobler en USB-enhet til USB-porten på skjermen, vil skjermen vise meldingen [Ny ekstern enhet er tilkoblet. Vil du bruke denne enheten?]
Bruk retningstasten på fjernkontrollen til å velge [Ja] og trykk på knappen.
Trykk på Hjem-knappen på fjernkontrollen.
Bruk retningstastene på fjernkontrollen til å velge Min mediemeny.
I Mine medier-menyen velger du Hver fil / Foto / Video / Musikk.
Velg ønsket fil i listen.
Du kan glede deg over den valgte filen.
Ved å angi alternativet mens du ser på mediefiler, kan du kontrollere hvordan det spilles av.

Trykk på Hjem-knappen på fjernkontrollen

Slik viser du bilder mens du bruker mediene mine

Trykk på Hjem-knappen på fjernkontrollen.
Bruk retningstastene på fjernkontrollen til å velge Min mediemeny.
Velg Hver fil i Mine medier-menyen.
I Hver fil-menyen velger du et bilde og viser det.

Slik spiller du av video mens du bruker mediene mine.

Trykk på Hjem-knappen på fjernkontrollen.
Bruk retningstastene på fjernkontrollen til å velge Min mediemeny.
Velg Hver fil i Mine medier-menyen.
I Hver fil menyen, velg video og spill den.

Slik spiller du musikk mens jeg bruker mediene mine

Trykk på Hjem-knappen på fjernkontrollen.
Bruk retningstastene på fjernkontrollen til å velge Min mediemeny.
Velg Hver fil i Mine medier-menyen.
I Hver fil-menyen velger du musikk og spiller den.

Slik fjerner du en USB-enhet fra skjermen

Trykk på Hjem-knappen på fjernkontrollen.
Når du har valgt en USB-lagringsenhet fra listen over eksterne inngangsenheter, trykker du på utmatingsknappen for å fjerne den.
Etter å ha sjekket meldingen om at USB-enheten er fjernet, skiller du USB-lagringsenheten fra skjermen.
Etter at du har valgt å fjerne USB-lagringsenheten, kan du ikke lese fra den.

Forholdsregler for bruk av en USB-lagringsenhet

I tilfelle USB-lagringsenhet med et innebygd automatisk deteksjonsprogram eller bruker sin egen driver, kan det hende at den ikke fungerer som den skal.
Noen av USB-lagringsenhetene fungerer ikke jevnt eller vil ikke fungere i det hele tatt.
Bruk bare en USB-lagringsenhet med NTFS-filsystem eller FAT32-format fra Windows.
Ved ekstern USB HD-type anbefales det at du bruker en enhet som ikke overstiger nominell spenning på 5V / nominell strøm på 500mA.
Du anbefales å bruke en USB-minnepinne på 32 GB eller mindre og en USB HD på 1 TB eller mindre.
Hvis USB HD med strømsparingsfunksjonen ikke fungerer som den skal, slår du av USB HD og slår den på igjen. Det vil fungere skikkelig.
For mer informasjon, se brukerhåndboken for USB HD.
Data i en USB-lagringsenhet kan bli skadet, så sørg for å lagre kritiske filer på et annet sted ved å lage en sikkerhetskopi.
Datahåndtering er eneansvaret for en bruker, og produsenten vil ikke bli holdt ansvarlig for det på noen form for måte.

Støtteformat for USB-innhold

For mer om hvilke formater av bilder/musikk/video som kan spilles av, se brukerhåndboken.
Hvis formatet ikke støttes, kan du ikke spille av filen.

*Obligatorisk spørsmål