Assistansebibliotek

Emne

 • Document Contents
  Feilsøking
  Jeg kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling til lydplanken
  Årsaker og symptomer-------------------- * Jeg kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling til lydplanken ..Prøv dette----------Slik konfigurerer du en Bluetooth-tilkobling ved hjelp av innstillingsmetodenefor lydplanke og mobiltelefon når du...
 • Document Contents
  Feilsøking
  [LG Audio] Det er ingen lyd fra basshøyttaleren.
  Målmodell: NB4530AHvis LED-lampen foran på wooferhøyttaleren flimrer i grønt eller hvis denstopper i rødt, betyr det at det ikke er noen forbindelse mellom hoveddelen ogwooferhøyttaleren, og dermed er det ingen lyd.Prøv dette----------Hvis ...
 • Document Contents
  Feilsøking
  Jeg vil koble til TV ved hjelp av ARC-funksjonen
  Vil du koble sammen lydplanken og TV-en ved å bruke ARC-funksjonen til å nytedypere og rikere lyder fra TV?ARC-funksjonen brukes til å sende talesignalet fra TV-en til HDMI-utgangen (TVeARC/ARC) på lydplanken gjennom HDMI-kabelen.Når du kob...
 • Document Contents
  Feilsøking
  Jeg kan ikke fullføre det første oppsettet (Wi-Fi-tilkoblingen) av lydplanken
  Årsaker og symptomer-------------------- * Jeg prøvde å konfigurere lydplanken med [Google Home]-appen, men den så ikke ut til å fullføre riktig. Wi-Fi-tilkoblingen mislyktes under det første oppsettet av lydplanken.Prøv dette----------1. A...
 • Document Contents
  Feilsøking
  [LG Audio] Jeg laget en tilkoblings-TV med en optisk kabel, men det er ingen lyd.
  Er det ingen lyd fra enheten etter at du har koblet den til med en optisk kabelnår du prøver å koble TV-en til lydlinjen?Årsaker og symptomer-------------------- * Det er noe galt med innstillingen av en forbindelse mellom lydplanken og TV-...
 • Document Contents
  Feilsøking
  Jeg vil aktivere automatisk påslåing av lydplanken
  Autostrømfunksjonen brukes til å sikre at lydplanken slås på automatisk nårTV-en slås på når TV-en og lydplanken først er slått av mens den optiske kabeleneller Bluetooth (BT) er tilkoblet.Du kan bruke den ved å aktivere autokraftfunksjonen...
Se mer