Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Pronađite informacije o pomoći za vaš LG proizvod

Naučite kako instalirati i održavati proizvod i rešavati probleme korišćenjem naših opcija pretrage.

Šifre greške

  • Specifikacije
  • Opšte specifikacije
  • Rešavanje problema
  • Veš mašine
  • Poslednji put ažurirano 27/11/2012
Šifra greške Značenje
IE' šifra greške Greška sa dovodom vode - Unapred podešen nivo vode nije dostignut 8 minuta ili nije dostignut uobičajeni nivo 25 minuta od početka rada dovodnog ventila- Proverite pritisak vode.
DE' šifra greške Greška kod odvoda - Voda se ne odvodi 5 minuta
FE' šifra greške Greška sa prelivanjem - Voda se automatski ispumpava jer u bubnju ima previše vode
PE' šifra greške Greška kod prekidača sa senzorom pritiska - pokvaren prekidač
DE' šifra greške Greška sa otvorenim vratima - Kvar prekidača za vrata - do nje dolazi kad je start/pause taster pritisnut dok su vrata otvorena
TE' šifra greške Greška prilikom zagrevanja - Kvar termo otpornika
CE' šifra greške Greška sa napajanjem - Kvar glavne štampane ploče (PCB). Kratak spoj sklopa statora
LE' šifra greške Greška s blokiranjem - Olovna žica nije povezana. Kvar Holovog senzora
AE' šifra greške Aqua blokada - Curenje vode
SE' šifra greške Greška sa senzorom - kvar ožičenja. Kvar Holovog senzora. Kvar glavne štampane ploče (PCB)
PF' šifra greške Nestanak struje - Mašina se ne napaja strujom zbog njenog nestanka. Ponovo započnite program
DHE’ šifra greške Greška kod grejača za sušenje - Kvar grejača za sušenje. Kvar ventilatoga za sušenje. Blokiran prolaz vazduha.
Hlađenje - Ciklus hlađenja
CD' šifra greške (Ovo je informativna šifra, a ne greška)
EHE' šifra greške Greška na grejaču - Grejni element mokar / kratak spoj
ELE' šifra greške Greška na grejaču - Grejni element mokar / kratak spoj
BE' šifra greške Greška s kaišom - Pokidan kaiš. Otvoreni strujni krug mikroprekidača
TE1' šifra greške Greška sa grejanjem - Otvoreni strujni krug termo otpornika za nisku temperaturu
TE2' šifra greške Greška sa grejanjem - Kratak spoj termo otpornika za nisku temperaturu
TE3' šifra greške  Greška sa grejanjem - Otvoreni strujni krug termo otpornika za visoku temperaturu
                                            'TE4' šifra greške  Greška sa grejanjem - Kratak spoj termo otpornika za visoku temperaturu

 

Članak kao povratna informacija

P1. Uopšteno, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ove informacije?
P1-1. Zašto niste bili zadovoljnikorisnošću ovih informacija?

Preostalo znakova: 500 / 500