Pomoć Biblioteka

Tema

 • Document Contents
  Rukovanje
  Kodiranje kanala i unosa (PDP)
  Kodiranje kanala i unosa (PDP) PojavaNije Smart TV<HOW to set – Models before ‘11>① Meni → Zaključavanje→ Sistem:uključi※ Osnovni kod: 0000 ② Zaključavanje kanala: Zakljušavanje kanala③ Zaključavanje unosa :zaključavanje svih unosa<SPAN sty...
 • Document Contents
  Rešavanje problema
  Zvuk i slika se ne pojavljuju u isto vreme
  Zvuk i slika se ne pojavljuju u isto vreme MogućnostPodesite sliku i zvuk u AV Sync postavkama RešenjeModeli pre‘13Meni → Zvuk → AV Sync. postavke※ Što je više "-" s tim je brži zvuk
 • Document Contents
  Rešavanje problema
  Na slici trepere tačke / Vide se tačke?
  Na slici trepere tačke / Vide se tačke?1. Proverite video sa testom slike (npr. USB reprodukcijom) da li se i tu toisto dešava?2. Ako se treperenje primećuje samo na jednom emitovanom kanalu onda je upitanju emitovanje signala
Pogledajte više