Allmänna tävlingsvillkor - LG Electronics Nordic AB

Allmänt

Ansvarig för tävlingen är LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige (”LGE”). Dessa villkor tillämpas när du deltar i någon tävling anordnad av LGE och som hänvisar till dessa tävlingsvillkor (”Tävling”/”Tävlingen”). Dessa allmänna tävlingsvillkorutgör tillsammans med de särskilda tävlingsvillkoren, som LGE låter meddela för respektive Tävling, LGE:s sekretesspolicy och användarvillkor, villkoren för Tävlingen (”Tävlingsvillkoren”). När du anmäler dig till en Tävling ska du även följa de särskilda regler som gäller för den Tävlingen. Om särskilda tävlingsvillkoren gäller för en Tävling och dessa står i konflikt med dessa allmänna tävlingsvillkor, LGE:s sekretesspolicy och/eller användarvillkor ska de särskilda tävlingsvillkoren ha företräde. Genom att delta i Tävling garanterar du att du uppfyller Tävlingsvillkoren. LGE förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlanden och/eller bidrag som inte uppfyller Tävlingsvillkoren.

Personuppgifter

Genom att acceptera Tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag och/eller vid en eventuell senare tidpunkt kommer att behandlas för att kunna administrera Tävlingen och att ditt namn, din bild, film eller röst kan komma att användas i kommersiellt syfte. I samband med publicering av vinnare av Tävlingenkan namn och andra personuppgifter som är nödvändiga för att särskilja individer komma att publiceras.

Tävlingen

Tävlingens utformning och villkoren för att vinna framgår av de särskilda tävlingsvillkoren.
Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris. Vinnare utses av en jury bestående av representanter från LGE:s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinnare kommer att kontaktas via telefon, brev, e-post eller anslås på sådant webbsida där Tävlingens särskilda tävlingsvillkor angivits om inget annat framgår av sådana särskilda tävlingsvillkor. LGE kommer att försöka nå vinnare under 5 arbetsdagar från det att vinnare blivit utsedda. Om inte vinnare gått att nå äger LGE rätt att utse ny vinnare i Tävlingen.

Priser

Tävlingens priser framgår av de särskilda tävlingsvillkoren.
Vinnarehar inte rätt att byta ut vinsten mot kontanter, mot andra varor eller att ange annan mottagare av vinst. LGE har rätt att byta ut ett pris mot ett annat pris med jämförbart värde. Mottagande av ett pris kan vara föremål för villkor som uppställs av tillverkare och/eller leverantörer. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vem får delta

För rätt att delta i Tävling gäller de meddelade särskilda tävlingsvillkoren för respektive Tävling. Tävlingar är inte öppna för anställda på LGE, LGE:s kunder, samarbetspartners eller återförsäljare eller deras närmast anhöriga familjemedlemmar eller för anställda på något företag som är delaktigt i anordnandet eller tillhandahållandet av Tävlingen. LGE förebehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om LGE får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i Tävlingen.

Ansvar

LGE tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. LGE tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för Tävlingen. Du godkänner att vare sig LGE, LGE:s koncernbolag, våra anställda och/eller sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon Tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av själva priset i sig), förutsatt att det inte orsakats genom grov oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att LGE inte har något ansvar gentemot vinnare om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna. LGE ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med Tävling. Vidare ansvarar LGE inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av LGE:seller tredje mans webbsida.

Dispyt och fusk m.m.

I händelse av dispyt över villkoren, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till Tävlingen kommer LGE:s beslut att vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Vid misstanke om fusk i något avseende äger LGE rätt att diskvalificera bidrag. LGE förbehåller sig även rätten att diskvalificera bidrag som LGE finner olämpliga eller kränkande.Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

Överlåtelse av rättigheter

Genom att delta i Tävling överlåter du så långt det är möjligt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter, avseende bidraget till LGE. För det fall att det inte är möjligt att överlåta samtliga immateriella rättigheter som hör samman med bidraget ger du LGE en oåterkallelig, global, evig, royaltyfri och överlåtbar licens att använda det inskickade materialet såsom LGE finner lämpligt. Du garanterar att du innehar samtliga rättigheter och/eller samtycken till sådant material för att kunna ge LGE en sådan licens. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att LGE får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom LGE:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.Om du inte samtycker till att överlåta eller ge LGE en sådan licens eller om du inte vet om du innehar samtliga nödvändiga rättigheter och/eller samtycken ska du inte delta i Tävlingen. Genom att acceptera Tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag och/eller vid en eventuell senare tidpunkt kommer att behandlas för att kunna administrera Tävlingen och att ditt namn, din bild, film eller röst kan komma att användas i kommersiellt syfte. I samband med publicering av vinnare av Tävlingenkan namn och andra personuppgifter som är nödvändiga för att särskilja individer komma att publiceras.

Betala med Klarna
Köpnu. Betala senare med Klarna.
Så här fungerar det
 • Steg1
  Läggvarorna i din kundvagn och välj "Klarna" i kassan
 • Steg2
  Klarnaskickar en e-postbekräftelse och påminnelser när det är dags att betala
 • Steg3
  Du kan genomföra dina framtida Klarna-köp med bara ett klick
Betalasenare

Betala inom 30 dagar. Prova sakerna i lugn och ro hemma och bestäm vad du vill behålla. Inga räntor eller avgifter när du betalar i tid. Varavillkor

Dela upp
 • Delbetalningsplan Betala enligt en plan, så att köpet är fullt betalt efter till exempel 12månader. Vill du betala mer en månad går det bra och du kan närsomhelst betala den resterande skulden.
 • Flexibla delbetalningar Betala ett minimibelopp varje månad. Du väljer själv om du vill betala minimibeloppet eller valfritt belopp över minimibeloppet.

Närdu godkänts kan du hantera dina betalningar och få betalningspåminnelser iKlarna-appen. Varavillkor

Om Klarna

LG har ett samarbete med Klarna för att ge våra kunder flexibla betalningsalternativ för köp på LG.com. Läs mer

Vanliga frågor

Besök vår sida med vanliga frågor och läs mer om hur man använder Klarna. Läs mer

Klarnas dataskydd

Läs mer