Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Min TV får ingen ström, vad är problemet?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2013-09-17

Att TV:n inte har ström kan bero på flera skäl. Vi råder er att följa stegen nedan:

 

- Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera strömbrytaren (Endast vissa modeller, finns på TV:ns fram eller baksida).
- Anslut nätsladden till ett annat vägguttag och kontrollera att ingen propp behöver bytas.
- Kontakta annars vår kundtjänst om felet inte löser sig, på 0770 54 54 54.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500