Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Ansluta DVD / Blu-Ray / HD Digitalbox (HDMI) / HD STB

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Ansluta DVD / Blu-Ray / HD Digitalbox (HDMI) / HD STB

Anslut en av TV´ns HDMI-ingångar till enheten du vill koppla in.

 

 

ARC (Audio Return Channel)

- Externa ljudenheter som stöder Simplink och ARC bör anslutas till HDMI 1 (ARC)

- Externa ljudenheter som stöder ARC behöver inte anslutas med en optisk ljudkabel.

Handhavande

1. Sätt på TV´n. Tryck Inputpå fjärrkontrollen och välj HDMI 1 (om enheten är asluten till HDMI1-ingången)

 2. Används efter inkoppling av digitalbox.  

    (Se bruksanvisning för digitalbox.)

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500