Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Energisparläge (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Energisparläge (Smart)

 

 

Smart  è Inställning è Bild è Energispar

 

Kan spara energy genom att justera skärmens ljusstyrka.

 

Av

 - Avaktiverar energisparläger.

 

Minimum / Medium / Maximalt

 

 - Reducerar ljusstyrkan för att spara energy.

 

Skärm av

 - Skärmen stängs av. Tryck på valfri knapp för att väcka skärm. 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500