Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[TV] Uppdatera Programvara

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-13

 

Uppdatera Programvara

 

 

Programvara (eller mjukvara) uppdateringar finns tillgängliga för nedladdning för en nätverks aktiverad Smart TV.

Programvaran uppdaterar TV-funktioner som krävs för att förbättra tittarupplevelsen.

 

Notera : Nätverksanslutning krävs för att hämta program-uppdateringar.

 

Programuppdatering

 

Programuppdaterings notifieringar visas på TV:en om Programuppdatering har ställts in.

Annars hänvisas till följande avisningar för att kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig för TV:en.

1. Tryck på Smart knappen på fjärrkontrollen.

    Välj Inställningar > SUPPORT > Programuppdatering, tryck HJULET eller OK.

 

 

 

2. Den nuvarande versionen visas på menyn.

    För att se om en ny version är tillgänglig, välj Kontrollera Uppdateringsversion,

    därefter tryck HJULET eller OK.  

    Om Automatisk uppdaterings läge är på, kommer en ny version automatisk hämtas.

    För att förhindra att TV:en söker efter uppdateringar, ange Programuppdatering AV.

 

 

3. Kontrollera Uppdateringsversion visar ett meddelande om en ny version finns tillgänglig eller om ingen uppdatering har hittas.

    För att ladda ner den nya programuppdateringen, välj Uppdatera därefter tryck  HJUL eller OK.

 

 

4. Under nedladdningen kommer statusfältet visa framstegen.

    När programvaran har laddats ned och uppdaterats på TV:en, visas ett meddelande.

 

 

5. När ett meddelande visas som indikerar att programvaran har laddats ned,

    stäng av TV:en och tillbaka på för att installera uppdateringen.

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500