Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[TV] Kan inte komma åt Premium Applikationer Efter Programuppdatering

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-15

 

Kan inte komma åt Premium Applikationer

Efter ProgramuppdateringOm en eller flera premium applikationer inte är tillgängliga efter en programuppdatering,

fortsätt sedan med följande steg.

Om alla premium applikationer misslyckades och "Ny Programvara upptäcktes, Uppdatera programvara" -meddelande

 visas, följ från steg 1 till steg 6.

1. Tryck på Smart -knappen på fjärrkontrollen.

    Välj Premium applikation och tryck på hjulet eller ENTER.


2. Markera ALT. knappen och välj Initialisering av Premium.

    Tryck sedan på hjulet eller OK.


3. Låt TV:en automatiskt startas om och ladda ner Premium Applikation uppdateringen.

    När nedladdningen är klar, kommer TV:en stängs av och starta om.

     Vänta tills premium skärmen uppdateras, sedan försöka starta en premium applikation.

    Om nedladdningen misslyckas eller premium applikationen inte svarar, måste TV:en återinitieras.


4. Tryck på Smart -knappen på fjärrkontrollen.

    Välj ALTERNATIV > Initialisering av Premium, och tryck sedan på hjulet eller OK.


5. Välj JA för att initiera TV.

    NOTERA: När TV:en reinitieras, har alla användare och kanalinställningar återställts.

 

 

6. Om TV:en fortsätter misslycka nedladdning av programuppdateringar eller tillgången till premium applikationer,

    kontakta kundtjänsten. 

    Om én premium applikation misslyckas, följ stegen nedan.

 

  1. Tryck på Smart knappen på fjärrkontrollen.

       Välj Premium applikationen, tryck sedan på hjulet eller OK.

  2. Markera ALT.  knappen och välj applikationen till att avaktivera.

       Tryck på hjulet eller OK.

  3. När den är avaktiverad, välj applikationen från Premium Applikation sidan för att återaktivera den.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500