Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[TV] Inga Kanaler Hittas

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-15

 

Inga Kanaler Hittas

 


Processen för att erhålla kanaler är ganska enkelt.
Detta åstadkoms normalt genom att fullborda en kanalsökning.
En viktig sak att notera är att kanalstrukturen på en LG TV
är uppdelad i fyra delar (DTV, TV, CADTV, CATV).
Kanalerna kommer endast att visas tillsammans inom den tuner TV:en för närvarande är .

Till exempel:

TV kommer att gå genom alla CADTV stationer innan det börjar att gå igenom CATV stationer.
Detta innebär att TV:en kan bläddra igenom kanaler mellan 2 och 79 CADTV tuner,
sedan hoppa tillbaka till kanal 2 för att börja gå igenom CATV tuner.
Det är viktigt att veta vilken tuner TV:en för närvarande använder för att visa kanalen.
Detta kan bestämmas genom att trycka på "Info" eller "OK" -knappen på LG fjärrkontrollen.

 

Kontrollera Anslutningstyp 


För att din TV skall hitta alla stationer,
måste du först använda TV:ens tuner och inte en kabelbox.
Om en kabelbox används,
måste du kontakta din kabel eller satellit tjänsteleverantör för ytterligare hjälp.
Om du använder en koaxial anslutning direkt från väggen till TV,
se till att kabeln är ordentligt och säkert ansluten till både TV:en och väggen.
Du kommer också behöva se till att TV är inställd på kanal 3 eller 4 för att ta emot stationerna.

 

Utför en Kanalsökning

 

En Kanalsökning är nödvändigt om du använder antenn eller kabel från väggen.

När en kabel / satellitbox används, är TV:ens mottagare inte i bruk och kommer inte att hitta några kanaler.
Se till att antennen eller kabeln är ansluten direkt till tv-apparatens baksida.

Tryck på Hem eller Meny-knappen på fjärrkontrollen
Välj Inställning
Välj kanal
Välj Automatisk sökning
Välj Start

Notera: Det är viktigt att låta enheten helt skanna till 100%.
          Om enheten inte är tillåtet att söka igenom alla tillgängliga kanaler,
          kan utelämnanden göras i kanallistan.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500