Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

När 3D effekten inte kan användas, tog du bort hinder eller ändrade ljuset?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-18

När 3D effekten inte kan användas, tog du bort hinder eller ändrade ljuset?

 

symptom Symptom

          1. Jag kan inte använda 3D effekt på min TV.

 

Checkpoint Kontrollera

           1. Kontrollera kommunikation mellan 3D Glasögon och TV.

                 Om området är för ljust, kan det störa kommunikationen (Detsamma gäller för TV-apparater från andra märken).

 

How to fix Lösning

           1. 3D glasögon kommunicerar med TV:en och färgen ändras under kommunikationen.

              Säkerställ att inga hinder (som en box eller en liten fotoram) är placerad i närheten av 3D sändaren på botten av

                TV:en för att undvika störningar.

                 - Håll en avstånd på 2-7 meter från TV under tv-tittande.

 

 

Distance between TV and 3D glasses 

                                 < Ta bort hinder mellan TV och 3D glasögon >

 

 

 

                                   3D glasses color change

<L) Färg under kommunikation med TV             R) Färg under ingen kommunikation med TV>

 

 

              2.  När omgivningen är för ljus, kan störningar uppstå på grund av ljuset.

                Stäng av ett lysrör eller blockera ut solljus för att undvika störningar. 

 

 

                            Interference due to light

                    

                                                         < Störningar på grund av ljus>

                              

                                     ※ Endast för uppladdningsbara 3D glasögon. 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500